พนักงานดูแลต้อนรับและการตลาด (Admin network)

พนักงานดูแลต้อนรับและการตลาด (Admin network)

พนักงานดูแลต้อนรับและการตลาด (Admin network)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Jsrinakarin@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ค่าตอบแทน/เงินเดือน 18,000-35,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์) บาท / เดือน

พนักงานดูแลต้อนรับและการตลาด (Admin network)

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำคลีนิค (ธีระวัฒน์ไมโคร คลีนิค) มีคุณสมบัติดังนี้

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปวส, ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.      เคยผ่านการทำงานด้านการดูแลและต้อนรับผู้รับบริการ ในคลินิค เสริมสวย หรือ     ทันตกรรม

3.      มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (โดยประมาณ)

4.      มีทักษะในด้านการบริการ

5.      มีทักษะการสื่อสารด้าน Social Media

6.      อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

7.      ค่าตอบแทน/เงินเดือน 18,000-35,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

8.      สำเร็จการศึกษาหรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9.      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10.    เพศ หญิง

Email: [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Jsrinakarin@gmail.com

ธีระวัฒน์ไมโคร คลีนิค

410 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat