ธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info-41100@ghb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นคุณสมบัติ

-วุฒิ ปริญญาตรี เกรดฉลี่ย  2.75 ขึ้นไป

-อายุไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์

-เพศ ชาย หรือ หญิง

-เงินเดือน 10,600บาท

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6เดือน) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

4. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล( ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ชาย เตรียมสำเนาเอกสารทางทหาร ( ใบ สด.8 หรือ สด.43)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – 23 พฤศจิกายน 2564

ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00น. (ทุกวันไม่เว้น วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ.ธนาคารอาคารสงเคาระห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น3

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info-41100@ghb.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
Manlika
โพสต์โดย
Manlika