พนักงานธุรการบริษัท Full Fscility คอนเทนส์ จำกัด

พนักงานธุรการบริษัท Full Fscility คอนเทนส์ จำกัด

พนักงานธุรการบริษัท Full Fscility คอนเทนส์ จำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info4@ghb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานธุรการ

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท Full Fscility คอนเทนส์ จำกัด ปฏิบัติงานที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

การศึกษาปริญญาตรี เกรด 2.75 ขึ้นไป

สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้

มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

รักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานเอกสารต่างๆ และงานสารบรรณ

– ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

– ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าของธนาคาร

– ช่วยสนับสนุนการทำงานและการตลาดของธนาคาร

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

เลขที่ 632 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 043-270400-10 ต่อ 105, 108

 

ภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 หรือส่งเอกสารเบื้องต้นมาที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info4@ghb.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ปล่อยสินเชื่อบ้าน

pomkiatisuk
โพสต์โดย
pomkiatisuk