Tele sales

Tele sales

Tele sales

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Preeda.paraphrom@krungsri.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น  1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์  
  2. รายตามโครงสร้างธนาคาร
  3. ทำงานจันทร์ถึงศุกร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Preeda.paraphrom@krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขาขอนแก่น

114 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Preepree20
โพสต์โดย
Preepree20