งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital Marketing / Content Creator / Digital Media / Digital Management / Digital Information หรือเทคโนโลยีในภาคการผลิต Programer and Developers / UX / UI Designer / Data Science / Data หรืองานอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital Marketing / Content Creator / Digital Media / Digital Management / Digital Information หรือเทคโนโลยีในภาคการผลิต Programer and Developers / UX / UI Designer / Data Science / Data หรืองานอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital Marketing / Content Creator / Digital Media / Digital Management / Digital Information หรือเทคโนโลยีในภาคการผลิต Programer and Developers / UX / UI Designer / Data Science / Data หรืองานอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

  • พนักงานประจำ
  • ทุกจังหวัด
  • - บาท / เดือน

Loading

งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital Marketing / Content Creator / Digital Media / Digital Management / Digital Information หรือเทคโนโลยีในภาคการผลิต Programer and Developers / UX / UI Designer / Data Science / Data หรืองานอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย / จบใหม่ไม่เกิน 2 ปี

โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

+++ คุณสมบัติผู้สมัคร +++
– นักศึกษาปีสุดท้าย / จบใหม่ไม่เกิน 2 ปี จบในปีการศึกษา 2565 – 2666 >>>ที่ไม่ใช่ไอที<<< (เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่าย และความปลอดภัยหรืออื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะทำงานโครงการ

+++สนใจสมัครงาน พร้อมรับโอกาสในการอบรมทักษะดิจิทัล ดังนี้+++
– ร่วมอบรมทักษะดิจิทัลและโอกาสได้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital Marketing / Content Creator / Digital Media / Digital Management / Digital Information หรือเทคโนโลยีในภาคการผลิต Programer and Developers / UX / UI Designer / Data Science / Data หรืองานอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 2567

เริ่มดำเนินการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– สถาบันชุณหะวัณฯ : คุณบุณฑริกา นิลผาย E-mail : buntarika.ni@gmail.com
– คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น : อาจารย์พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์ E-mail :porntepin.so@rmuti.ac.th
– ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ประกอบการ ได้ที่ https://docs.google.com/…/1yaCODHyhcPFuucYx3JRH5K0…/edit

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

phattaraphong.ru
โพสต์โดย
phattaraphong.ru