พนักงานส่งสินค้า

พนักงานส่งสินค้า

พนักงานส่งสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tlsupply2550@hotmail.com

Loadingพนักงานชายไม่จำกัดวุฒิ  อายุ 20 ปี – 50ปี  รายได้ 400 บาท/วัน

ทำงานวันจันทร์  –  วันเสาร์  เวลา08.00 – 17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tlsupply2550@hotmail.com

จีแอนด์แอล ซัพพลาย
wuttichai-sanitthai
โพสต์โดย
Wuttichai Sanitthai