พนักงานจ้างเหมาแรงงาน

พนักงานจ้างเหมาแรงงาน

พนักงานจ้างเหมาแรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pitmoo@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานจ้างเหมาแรงงาน

– ชายไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเบื้องต้น

– สามารถทำงานนอกเวลาได้

– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

แจ้งความประสงค์สมัครงาน ติดต่อที่ คุณพิฑูรย์ มูลศรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-712 9700

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pitmoo@kku.ac.th

งานซ่อมบำรุงอาคารและถนน กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
arichai-mungruayklang
โพสต์โดย
AOF AIRBUS