ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล b82527a6f6d4f20b916218328471cb09@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้ช่วยทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมลอยัล
รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง
มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี
🦷 ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ
🦷 อายุ 25-40 ปี

***สมัครด้วยตนเองที่คลินิกเท่านั้นค่ะ***
กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
โทร 087-345-5599 หรือ 088-066-3888

เอกสารที่ต้องเตรียม
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– Resume และ รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (1 รูป)
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร (ถ้ามี)
– ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (Certification)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล b82527a6f6d4f20b916218328471cb09@example.com

คลินิกทันตกรรมลอยัล

คลินิกลอยัล อยู่ข้างเซเว่นร.8 หน้าหมู่บ้านแก่นทองธานี 1

suthira-dentist
โพสต์โดย
Suthira Dentist