อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkc.rmuti.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

อาจารย์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkc.rmuti.ac.th.

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น