พนักงานสโตร์ ขับรถส่งสินค้า

พนักงานสโตร์ ขับรถส่งสินค้า

พนักงานสโตร์ ขับรถส่งสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkst1820@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานสโตร์

สโตร์

รายละเอียด

– เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้าน ความสะอาด และ จัดของ

– ตรวจรับสินค้าเข้า ตรวจสอบความถูกต้อง ปริมาณ ของสินค้า

– ติดบาร์โค๊ดสินค้า

– จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง ตามชั้ที่ชั้นวางของตามที่กำหนดไว้ให้เป็นระเบียบ

– เบิกสินค้าออกจากคลัง

– ส่งมอบสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ปริมาณ ของสินค้า และ เอกสาร

– ขับรถไปส่งสินค้า

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

– ดูแลรักษารถประจำตำแหน่ง

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่หากจบด้านเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ ชาย
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
อายุ 22-35 ปี
ไม่จำเป็นต้อง ประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องมีความตั้งใจที่อยากจะทำงาน
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ มองโลกในแง่บวก มีความประณีประณอม มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ส่วนรวมสูง
ตรงต่อเวลา
มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี
มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
ผลตอบแทน

เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 – 13,000 บาท
ค่าคอมมืสชั่นทีม
ประกันสังคม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkst1820@gmail.com

ขอนแก่นแสงทองอะไหล่

162 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KK ST
โพสต์โดย
KK ST