เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 10220 บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

  • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,220  บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดีและ สามารถใช้งานโปรแกรม Ms excel ขั้นสูงได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้สนใจส่ง resume มาที่ [email protected]/Tel.0858503000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรีดงเค็ง

สหกรณ์การเกษตร/ศูนย์รับนำ้นมดิบและจำหน่ายสินค้าเกษตร