นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานห้องทดลอง

นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานห้องทดลอง

นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานห้องทดลอง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ploy.pooh@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นhttps://drive.google.com/file/d/1P88rl572W45JuEBzboGLunXy-BWNgLxw/view?usp=sharing

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ploy.pooh@hotmail.com

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ชั้น 2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อาคารสิรินทร

P3659
โพสต์โดย
P3659