ขอนแก่น ผู้ว่าเข้ม เอาผิดนายจ้างต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมาย (มีคลิป)   


28 มกราคม 63 21:15:22

ผู้ว่าฯเตือน นายจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ให้รีบดำเนินการขออนุญาตทำงานและขออยู่ในราชอาณาจักรให้กับลูกจ้าง อย่างถูกต้อง ฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

    28 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service Center ซึ่งสำนักงานจัดหางาา จ.ขอนแก่นทร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6 หน่วยงานได้จัดตั้งขึ้นสำหรับการให้นายจ้างและลูกจ้างสัญชาติลาว เมียนมาร์ และ กัมพูชาได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของประเทศไทย โดยมีนายจ้างและลูกจ้างทยอยกันมายื่นเรื่องของอนุญาตตามระเบียบดังกล่าวตลอดทั้งวัน

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์บริการดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นและดำเนินการให้บริการกับนายจ้างและลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 24 ก.พ. เน้นหนักการให้บริการสำหรับสถานประกอบการ นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มใบอนุญาตทำงานที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค. ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าขอนแก่นมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมากถึงกว่า 5,000 คน ดังนั้นการต่ออนุญาตในรอบนี้จะมีประมาณ 1,900 คน

    "ผมขอเตือนนายจ้าง สถานประกอบการ และลูกจ้างทั้ง 3 สัญชาติ ให้ปฏิบัติติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัดตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน เริ่มจากการที่นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ ขั้นตอนต่อมาคือการนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยายาลตามบัตร กรณีที่ไม่เข้าประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จากนั้นให้คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร หรือการลงตราวีซ่า ตามด้วยการยื่นขออนุญาตทำงานและขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทำทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงาน"

    ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การตั้งศูนย์บริการดังกล่าวนี้เป็นการนำส่วนงานทุกส่วนมารวมไว้ที่จุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ตามกรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวที่กำหนดซึ่งหากฝ่าฝืนคณะทำงานจะทำการตรวจสอบและเอาผิดตามข้อกฎหมายทันที ซึ่งหากไม่เข้าใจในลำดับขั้นตอนใดสามารถประสานวานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-330197-9 ทันที เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS