นครขอนแก่น อัญเชิญ 29 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีชุมนุมเทวดา งานบุญคูนเมือง (มีคลิป)   


ชาวขอนแก่นพร้อมใจประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น จำนวน 29 แห่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด "ฉลองขอนแก่นครบ 222 ปี และสมโภชศาลหลักเมือง 63 ปี" พร้อมเตรียมนางรำจำนวน 2,222 คน รำบวงสรวงศาลหลักเมือง

    เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 2 ธ.ค.2562 ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยชาวขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ 29 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ทั่วเมืองขอนแก่น มาประดิษฐานภายในบริเวณศาลหลักเมือง เพื่อร่วมพิธีชุมนุมเทวดา ในงานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ฉลองขอนแก่นครบ 222 ปี และสมโภชศาลหลักเมือง 63 ปี" โดยในขบวนพิธีอัญเชิญได้มีการเชิดสิงโตและมังกรประกอบการอัฐเชิญมาประดิษฐานบนแท่นที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งงานบุญคูนเมืองประจำปี 2562 นี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 6 ธ.ค.252 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี  สักการบูชาศาลหลักเมืองในวาระครบรอบ 63 ปี และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น

    นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า งานบุญคูนเมืองประจำปี 2562 นี้ ได้มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 29 แห่ง มาประดิษฐานภายในศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อร่วมพิธีชุมนุมเทวดา สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ รวมไปถึงชาวชุมชน คุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในการจัดงานบุญคูนเมือง ซึ่งเป็นเหมือนการทำบุญเมือง ให้เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของเมืองขอนแก่นต่อไปในอนาคต

    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นโดยมีนางรำจำนวน 2,222 คน เป็นผู้รำบวงสรวงรอบศาลหลักเมืองซึ่งพิธีรำจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการทำพิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี พิธีสวดนพเคราะห์ การจัดทำโรงทาน และในวันที่ 4 ธ.ค.62 จะมีพิธีสวดมนต์เมืองและการนั่งภาวนาอธิษฐานจิต 2,222 คน กิจกรรมโรงทาน ส่วนวันที่ 5 ธ.ค.62 จะมีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมโรงทานเจ และวันที่ 6 ธ.ค.62 จะเป็นพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 29 พระองค์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นพยายามที่จะผลักดันให้งานบุญคูนเมืองขอนแก่นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมและสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างองค์กรภาครัฐกับเอกชน เสริมสร้างความรักใคร่ความสามัคคี และความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันของทุกชุมชนในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป และที่สำคัญยังคงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย

    สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 29 แห่ง มีดังนี้ 1.องค์ปึงเถ่ากง 2.องค์ปึงเถ่าม่า 3.เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 4.โป๊ยเซียนโจวซือ 5.ตั่วเหล่าเอี๊ยะ(เจ้าพ่อเสือ) 6.ไต้ฮงกง 7.ฮกเซียงตึ้ง 8.ปู่เพลิง 9.เจ้าพ่อเกษม 10.เจ้าพ่อทองสุข 11.เจ้าพ่อหมื่นเตา 12.เจ้าแม่ศรีมาลา 13.เจ้าญาพ่อเซียงแก้ว 14.เจ้าพ่อหนองไผ่ล้อม 15.ปู่ตาเทพสัมฤทธิ์(ปู่ตาบะขาม) 16.เจ้าพ่อขุนภักดี 17.เจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดิ์เดช 18.เจ้าพ่อหนองสะแบง 19.ปู่ตาญาครูเย็น 20.เจ้าพ่อมเหศักดิ์ 21.ศาลบือบ้าน 22.พระนครศรีบริรักษ์ 23.เจ้าปู่ครูเย็น 24.ปู่แก้ว 25.เจ้าแม่สองนาง 26.ปู่แสง 27.เจ้าปู่ญาครูจัด 28.เจ้าพ่อมอดินแดง 29.ปู่ประจักษ์ (หนองบอน)เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS