เที่ยวงานไหม ผูกเสี่ยว ชมผ้าไหมลายแคนแก่นคูน   


ขอนแก่นเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ชูเอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าไหมลายแคนแก่นคูน
 
    นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยที่คุ้มวัฒนธรรมได้มีหมอสูขวัญประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญคู่เสี่ยวเอก 10 คู่ หลังจากนั้นได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมฯ ณ เวทีกลาง ซึ่งมีการแสดงชุด "ลายแคนแก่นคูนเมืองขอนแก่น เมืองมัดหมี่โลก" และเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562 ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


 
   นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึงวันที่ 10 ธ.ค.2562 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น ในช่วงต้นฤดูหนาว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์ความสวยสดงดงามของลายผ้าไหมของ ชาวขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมผ้าไหมที่มากและสวยที่สุดในประเทศไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้และเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น คือ ประเพณีผูกเสี่ยว ที่เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อนรัก พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันประดุจพี่น้องหรือเพื่อนตาย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดหารายได้ช่วยเหลือกาชาดจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่สำคัญในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของจังหวัดที่ต้องการให้ประชาชน และชูเอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าไหมลายแคนแก่นคูน โดยมุ่งเน้นให้นักธุรกิจ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมเพื่อให้เห็นคุณภาพ ความสวยงามของไหม และกระบวนการผลิตผ้าไหมของขอนแก่น มีการพัฒนาคุณภาพ ลวดลาย ได้มาตรฐาน จนส่งออกและนำไปตัดเย็บเสื้อผ้า หรือจัดทำผลิตภัณฑ์จากไหมได้หลากหลายรูปแบบ จนเป็นที่รู้จักดีของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 


 
    ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วย ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งบริเวณงานโดยรอบศาลาไหม จะเป็นศูนย์รวมสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ มีการจำหน่ายสินค้าประเภท SMEs และสินค้าราชทัณฑ์ การจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม การแสดงนิทรรศการไหม การประกวดผ้าไหม การทำผ้าบาติกไหม การทอผ้าด้วยกี่กระตุก การมัดหมี่ไหม และชมการแสดงดนตรีของนักร้องศิลปินชื่อดังในระดับประเทศตลอดงาน.

ติ๊ก บังอร ขอนแก่น  /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS