สนามบินขอนแก่นเตือนปล่อยโคมไม่ขออนุญาต โทษจำคุก3ปีปรับสูงสุด6หมื่นบาท   


สนามบินขอนแก่น เผยงานลอยกระทงยื่นขออนุญาตจุดพลุแค่ 2 อำเภอเท่านั้น เตือนมือบอนอย่าปล่อยโคมลอย โคมควัน โคมไฟ ตรวจพบต้อง โทษจำคุก 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรฐาความปลอดภัยทางอากาศอย่างสูงสุด

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พ.ย.2562 ที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียง อ.แวงน้อย และ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ที่ทำการยื่นขออนุญาตในการจุดและปล่อยพลุ เท่านั้น ซึ่งในการยื่นขออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และมีการส่งเรื่องมาที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เป็นการขออนุญาตจุดพลุ โดยไม่ได้มีการขออนุญาตในการจุดและปล่อย โคมลอย โคมไฟและโคมควัน แต่อย่างใด

    "ดังนั้นหากพบว่ามีการลักลอบหรือฝ่าฝืนในการจุดโคมลอย โคมไฟและโคมควัน ถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งมีโทษจำคุก 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

    ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามบิน ในเขตปลอดภัยทางการบินของสนามบินขอนแก่นในรัศมีด้านข้าง 4.5 กม.และด้านทางขึ้นและทางลง ในรัศมี 18 กม. ที่ห้ามจุดพลุ และโคมในประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าชาวขอนแก่นให้ความร่วมมือตามระเบียบดังกล่าวอย่างดี แต่ถึงอย่างไรในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ สนามบินขอนแก่นยังคงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการออกตรวจพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงการตรวจสอบพื้นที่ภายในสนามบินหากมีการลักลอบจุดโคมและมาตกในเขตสนามบินจนส่งผลกระทบต่อการทำการบิน โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ที่มีสายการบินพาณิชย์ทำการขึ้นและลงจำนวนมากที่ต้องกำกับควบคุมการเดินอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS