สหรัฐฯ ยกขอนแก่นเมืองต้นแบบโมเดลการพัฒนาศักยภาพคนพิการ   


สหรัฐฯ ยกขอนแก่นเมืองต้นแบบโมเดลการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งนักกีฬาทีมชาติและโค้ช ติวเข้มครู-นักเรียน 5 โรงเรียนพิเศษชื่อดัง ใช้ทักษะกีฬาสู่การพัฒนาคนพิการที่ยั่งยืน

    เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 พ.ย.2562 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถ.เหล่านาดี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางจิลเลี่ยน บอนนาร์โดซ์ รักษาการผู้ช่วยฑูตฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (Mrs.Jillian Bonnardeaux Acting Public Affairs Counselor, U.S. Embassy Bangkok) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเปิดกว้างเพื่อทุกคน ซึ่งสถานเอคอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกับ องค์กรส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมกีฬา มูลนิธิ ASA Foundation ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีคณะครู และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

    ทั้งนี้ในช่วงของการจัดกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะด้านกีฬา โดยที่คณะครู นักเรียนและทีมผู้ฝึกสอนได้แบ่งกลุ่มแยกประเภทของนักเรียน ทั้งกลุ่มพิการทางสายตา,กลุ่มพิการทางการได้ยิน,กลุ่มพิการทางร่ายกายและกลุ่มออทิสติกส์ ร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและการแสดงออกถึงทักษะความสามารถของเด็กๆได้อย่างมาก

นางจิลเลี่ยน บอนนาร์โดซ์นางจิลเลี่ยน บอนนาร์โดซ์

    นางจิลเลี่ยน บอนนาร์โดซ์ รักษาการผู้ช่วยฑูตฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตความเป็นผู้นำ คู่ขนานไปกับการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ซึ่งขอนแก่น เป็นเมืองต้นแบบ ที่สหรัฐฯ ได้เลือกเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย ในการดำเนินการดังกล่าว ด้วยการที่คณะฑูตวัฒนธรรมกีฬา นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐ โดยเฉพาะกับการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญภาษามืออเมริกันและการศึกษาเพื่อเด็กพิการมาทำการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬาที่หลากหลายให้กับเยาวชนคนพิการที่ขอนแก่น

    "การอบรมเริ่มจากการที่คณะทำงานของสถานฑูตฯมาให้ความรู้กับคณะครูต้นแบบ 35 คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและต่อยอดให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ ซึ่งจากการดำเนินโคนงการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี มีเยาวชนคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการเข้ารับการอบรมแล้วกว่า 500 คน"

    นางจิลเลี่ยน กล่าวต่ออีกว่า จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีโรงเรียนในกลุ่มเด็กพิเศษ เข้าร่วมโครงการแล้วรวม 5 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนการศึกษาพิเศษคนตาบอด ,โรงเรียนคำแคนวิทยาคม,โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก อย่างไรก็ตามโครงการกีฬาเปิดกว้างเพื่อทุกคน เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 4 ที่มุ่งเน้นการทำงานใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆในท้องถิ่นเพื่อพัฒน่ศักยภาพให้กับเยาวชนผู้พิการทั่วไทยโดยมีเครือข่ายหลักในการทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขอนแก่นเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของโครงการในปีนี้อย่างดีที่สุดเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS