มข.สืบสานลอยกระทง จัดใหญ่ "KKU Festival" อลังการงานประเพณี 9-11 พ.ย.นี้   


รายงานพิเศษ
มข.สืบสานลอยกระทง จัดใหญ่ "KKU Festival" อลังการงานประเพณี ต้นแบบการปลุกชีวิตให้วัฒนธรรม “บุญสมมาบูชานาค” ปลุกกระแสความเชื่อตามฮีคคองอีสานบนรูปแบบใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบรส "ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม"

 
   ประเพณีไทยเป็นการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น แม่พระธรณี พระแม่โพสพ และ แม่พระคงคา ได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ได้อาบได้กิน ดังนั้นจึงได้มีประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างบุญ แผ่กุศล สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา จวบจนปัจจุบัน เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฎิทินจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า "งานลอยกระทง"


    กระทั่ง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการจัด "งานสีฐานเฟสติวัล" คือ ต้นแบบของการนำแนวคิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงบึงสีฐานที่มีคู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาช้านาน สู่กิจกรรมที่ใช้ชื่อใหม่ที่ฟังติดหูนักท่องเที่ยวมากขึ้นสามารถดึงผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมแบบผสมผสานนับเป็นเรือนแสนในแต่ละปี ที่โดดเด่นด้วยธีมงาน 3 วันที่ครบรสคือ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”


 
    นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยยึดถือประเพณีตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติของไทย คือ "งานลอยกระทง"  ปี 2562 นี้เป็นปีของการเปลี่ยนผ่านทางนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์แบบ Transformation ดังนั้น "งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ" จึงก้าวขึ้นมาสู่ชื่อใหม่ที่ใช้นัยทางความเชื่อมาสร้างความเป็นรูปธรรมของเอกลักษณ์งาน ให้กลมกลืนสอดคล้องไปกับวิถีความศรัทธาพื้นถิ่นอีสาน คือ"สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค" 
 
    รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ความสำเร็จของ"งานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำ" ได้ส่งทอดผ่านมาสู่ปีที่ 4 แล้ว ถึงเวลาที่จะยกระดับความหมายสำคัญของงานให้มีความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มีภาพที่เด่นชัดขึ้นแต่คงความหมายที่สอดคล้อง จึงมาสู่คำว่า "สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค" ด้วยเพราะความเชื่อดั้งเดิมนั้น “นาค” และ "น้ำ" คือตัวแทนของสิ่งๆเดียวกันที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในแถบนี้ เพื่อเป็นการบูชาเป็นการขอบคุณต่อบุญคุณของน้ำที่เป็นรูปธรรม  นอกจากนั้นการบูชาน้ำหรือการบูชาพญานาคซึ่งนอกจากเป็นการขอขมาต่อแหล่งน้ำที่เราใช้เพื่อดำรงชีวิตแล้ว ยังมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีป่าที่สวยงาม มีผู้คนที่มีจิตใจงาม ทุกอย่างที่ดีงามของที่นี่จะมารวมกันเป็น "สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค"


         
    การจัดงาน "สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค" ในปีนี้เรากำหนดไว้ 3 วันเช่นเดิม คือ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ที่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรักษาคอนเซปกิจกรรมสำคัญภายใน 3 วันไว้คือ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” โดยจะมีการตกแต่งสถานที่และกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามชื่อของงานที่เน้นการนำภาพสัญลักษณ์ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นนาคเข้ามาใช้ภายในงาน เช่น ตุง โคมไฟ รวมทั้งเราจะสร้างเจดีย์ที่เป็นองค์สำคัญในงานให้เราได้บูชา เราจะมีการสร้างพญานาคขึ้นมา 40 ตน ประดับโคมไฟพญานาคจำนวน 3,000 ดวง ห้อยตุงพญานาคที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของ อาจารย์ นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างท้องถิ่น    สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการรวมกันของความเชื่อเดิมของชาวบ้านที่ถูกถ่ายทอด รวมทั้งสิ่งที่เราได้เห็นผ่านงานจิตกรรมฝาผนังอีสานล้วนเป็นรากทางวัฒนธรรม มาสอนให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้มาเห็นในงาน
 
    โดยในวันแรกคือวันแห่ง “ศรัทธา” เราจะมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมาเพื่อความเป็นมิ่งมงคลและทำพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยขบวนพญานาค 15 ตระกูล และขบวนขันหมากเบ่งเพื่อมาสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อไทรขาว พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีบวงสรวงพญานาค  ส่วนในวันถัดมาก็จะมีบรรยากาศที่สนุกสนานของขบวน KKU carnival ที่มีสีสันที่เราเรียกว่า “มหาสนุก” จนถึงวันสุดท้ายที่เป็นจุดสำคัญของการ “ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ด้วยการลอยกระทงและไต้ประทีบโคมไฟตามแบบประเพณีในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ในทุกๆวันก็จะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมของชาวอีสาน การแสดงกระทงไฟและเรือไฟกลางน้ำ กิจกรรมถนนศิลปะ Creative Walking Street  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดศิลปการแสดงพื้นเมืองอีสาน การแสดงหุ่นกระบอกอีสานและหนังประโมทัยที่หาชมได้ยาก  การประกวดนางนพมาศ พร้อมกับการเฟ้นหา Miss KKU Angle
       
    “ผมอยากให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกมาร่วมกันแสดงถึงความภาคภูมิใจในงานที่เกิดจากความร่วมมือกันของ นักศึกษา บุคลากร และทุกส่วนที่มองเห็นร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ตายแล้วให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ใหม่เพื่อให้คนรุ่นลูกหลานยังได้มีโอกาสได้เสพสิ่งที่มีคุณค่า เป็นวัฒนธรรมที่มีรากและเข้าถึงแก่นที่เราได้นำกลับมาเพื่อรับใช้สังคม อยากให้ทุกคนได้มาเห็นว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังทำอยู่ขณะนี้คือโมเดลที่สำคัญที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมไม่มีวันตาย หากเรารู้จักที่จะอยู่และใช้วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์” รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  กล่าวในที่สุด.

ก่อสิทธิ์   กองโฉม  ขอนแก่น   /   รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS