เที่ยววัดป่าพุทธญาณรังษี เมืองขอนแก่น (มีคลิป)   


นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่บูชาขันกะหย่อง-ขันหมากเบ็ง ขอพรพระพุทธญาณรังสีมณีวรมงคล พร้อมชมสะพานบุญ กลางทุ่งข้าวไรช์เบอรี่ ก้าวพ้นประตูพ้นทุกข์ เสริมความเป็นสิริมงคลรับวันออกพรรษา

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงออกพรรษายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างพากันมาบูชาขันกะหย่อง หรือขันหมากเบ็ง เพื่อกราวบอพรพระพุทธญาณรังสีมณีวรมงคล พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจบนสะพานบุญ สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งข้าวไรซ์เบอรี่ ภายในวัดป่าพุทธญาณรังษี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี 2562 จำนวนมาก

 
    โดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาแบบครอบครัว ผู้สูงอายุ รวมไปถึงคู่รักและวัยหนุ่มสาว ที่สวมใส่ชุดพื้นเมือง มาร่วมกราบพระขอพรและชมสะพานบุญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
 
    พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี กล่าวว่า พื้นที่ 13 ไร่ของวัดได้มีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม, เขตพื้นที่สงฆ์, พื้นที่เกษตรพอเพียงและพื้นทีสะพานบุญ สำหรับการเป็นที่พักผ่อนให้กับญาติโยม ที่มาทำบุญหรือปฎิบัติธรรม โดยเฉพาะสะพานบุญนำสุข ที่เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดบนทุ่งนาข้าวไรซ์เบอรี่ รวมกว่า 3 ไร่ ที่ขณะนี้นั้นได้ตั้งท้องและเตรียมที่จะออกรวงแล้ว โดยข้าวทั้งหมดนั้นเป็นข้าวปลอดสารพิษ ที่ได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการร่วมกับกับการจัดการพื้นทีเพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นทั้งที่สถานที่ญาติโยมนั้นมาทำบุญ ปฎิบัติธรรมและได้มาพักผ่อน

    "เราไม่ต้องการให้วัดของเรานั้นเป็นเพียงวัดที่มาทำบุญและถวายสังฆทานเท่านั้น แต่เราต้องการทำให้วัดนั้นคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่ครบถ้วนทุกประการ สอดคล้กันกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใครก็มาที่วัดได้ เพราะได้มาแล้วได้มาทำบุญ มาสนทนาธรรม มาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอน มากราบองค์พระประธาน มาเรียนรู้งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง มานั่งทำงานในบรรยากาศที่เงียบสงบ เคล้ากับบรรยากาศที่ร่มรื่นบนสะพานไม้ไผ่ ที่มีการจัดจุดนั่งพักผ่อนและจุดเช็คอินที่ถ่ายภาพออกได้อย่างสวยงามและประทับใจยิ่งนัก"


 
    พระอาจารย์พันธวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดนั้นส่วนใหญ่จะบูชาขันกะหย่องหรือขันหมากเบ็ง ที่คนในชุมชนนั้นมาร่วมกันทำโดยให้ผู้มีจิตศรัทธานั้นได้ร่วมทำบุญ ซึ่งรายได้นั้นจะมอบให้กับวัดทั้งหมด โดยขันกะหย่องหรือขันหมากเบ็ง เมื่อบูชาแล้วจะนำไปกราบขอพรและถวายแด่องค์พระ พระพุทธญาณรังสีมณีวรมงคล พระปรางนาคปรก แกะสลักจากหินทรายที่สวยงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยการที่วัดได้ตกแต่งบรรยากาศโดยรวมอย่างร่มรื่น สวยงาม ควงคู่กับการมีส่วนน่วมของคนในชุมชนในด้านต่างๆ แต่ทั้งหมดยังคงไว้ซึ่งกิจของสงฆ์และการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจึงทำให้วัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ รวมศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆได้อย่างลงตัว

พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษีพระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS