เริ่มแล้วงานออกพรรษาขอนแก่น เช็คเลย! แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง (มีคลิป)   


เทศบาลฯ ขอนแก่นเปิดงาน ออกพรรษา จุดเทียนแห่งศรัทธา กับฮ้านประทีปออกพรรษาขอนแก่น 62 อย่างยิ่งใหญ่

    เมื่อเวลา 20.00น. วันที่ 11 ต.ค. 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกันประกอบพิธีเปิดงาน ออกพรรษา จุดเทียนแห่งศรัทธา กับฮ้านประทีปออกพรรษาขอนแก่น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดฮ้านประทีป” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีชุมชน ชมรม และองค์กรอาสาสมัครภาคประชาชน ส่งฮ้านประทีปเข้าร่วมประกวดกว่า 30 ฮ้าน โดยในพิธีเปิดนั้นได้จัดให้มีพิธีการกวนข้าวทิพย์เพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการประกวดฮ้านประทีปปีนี้นั้นเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความผูกพันของคนในครอบครัว และชุมชน ซึ่งฮ้านประทีป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึง จัดทำเพื่อเป็นหิ้งบูชากลางแจ้งประดับด้วยไฟประทีปดั้งเดิมทำจากลูกตูมกาหรือวัสดุธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการไต้ประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวอีสาน

    "กิจกรรมในงานในปีนี้นั้นได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 ต.ค.

    โดยในวันเสาร์ที่ 12 ต.ค. นี้ได้จัดให้มีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน 

    วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. ได้กำหนดจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    และวันจันทร์ที่ 14 ต.ค. กำหนด พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง และท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง"เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS