ขอนแก่น พร้อมจัดงานออกพรรษา ลอยประทีปบูชา 11-14 ต.ค.นี้ (มีคลิป)   


4 ตุลาคม 62 22:54:48

พร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู เน้นสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตระการตาด้วยขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่

    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 4 ต.ค.2562 ที่โรงแรมเจริญธานี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณริมบึงแก่นนคร แลนด์มาร์คสำคัญประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดสู่ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่หลงลืมกับวัฒนธรรมต่างถิ่นจนลืมวัฒนธรรมในท้องถิ่นตัวเอง ภายใต้แนวคิด ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

    นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญูในปีนี้ ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ททท.สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชาวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น โดยเน้นสืบสานประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ซึ่งเป็นขนมธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมา และยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคี โดยในวันที่ 11 ต.ค.ซึ่งเป็นวันแรกสำหรับการจัดงาน ทางผู้จัดได้เตรียมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษาสุดตระการตาภายในแนวคิด การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและอีสานจำนวน 5 ขบวน พร้อมพิธีเปิดงานด้วยการแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และชมคอนเสิร์ตตลอด 4 วันเต็มจากศิลปินหมอลำชื่อดัง

    พร้อมกันนี้ไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างคือการสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชา และแบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลอานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

    ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำและผู้บริโภค จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล และในวันที่ 14 ต.ค.วันสุดท้ายของการจัดงานจะมีการร่วมกันตักบาตรเทโว บริเวณสะพานราชพฤกษ์วิถี แลนด์มาร์คสำคัญที่ชาวจังหวัดขอนแก่นและต่างถิ่นต้องมาสัมผัสและร่วมถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก ซึ่งอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมประเพณีวานออกพรรษาที่บึงแก่นนครให้มากๆเพื่อสืบสานประเพณีออกพรรษาและลอยประทีปบูชาให้คงอยู่คู่เมืองขอนแก่นต่อไปเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS