ขอนแก่น เปิดกิจกรรมโครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม"   


17 กันยายน 62 16:25:11

ขอนแก่น เปิดกิจกรรมโครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม “เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม” ในศูนย์การค้า เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

    เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ก.ย. ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" โดย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยว เชิงประเพณีวัฒนธรรม พร้อมกับมีจุดมุ่งหมายที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ได้สามารถเข้ามาแวะชมภูมิปัญญาของชาวบ้าน


    ภายในงานประกอบไปด้วยบูธนิทรรศการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองฮี บ้านเมืองเพีย บ้านซำผักหนาม บ้านเหล่าเหนือ บ้านเขาน้อย โดยทุกท่านที่เข้าร่วมงาน นอกจากจะได้พบกับสินค้าและกรรมวิธีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ผ้าไหม กาแฟ พวงกุญแจห้าพระองค์ การจักสาน การทอผ้า

  

    นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน “เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยว เชิงประเพณีวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวได้สามารถเข้ามาแวะชมภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยการใช้กิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญ ที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ

    นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพทีมพัฒนาหมู่บ้านในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อขยายและเชื่อมโยงเส้นทางพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

    "การจัดงานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม ครั้งนี้ คือ โครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน เปลี่ยนจากเดิม ที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน และทำให้เกิดรายได้เฉพาะรายเฉพาะกลุ่มเท่านั้น" นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าว.

ติ๊กบังอร  ขอนแก่น /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS