ขอนแก่นต้องเป็นมากกว่าเมืองศูนย์กลางภูมิภาค และเมืองแห่งการบริการ เพราะมีของดีระดับโลกซ่อนอยู่อีกหลายอย่าง   


    ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดมีอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 แตะระดับที่ 10.07% สูงสุดในประเทศไทยเอาชนะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่ หรือแม้แต่กรุงเทพฯ เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งแรงสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการผนึกพลังร่วมกันเป็นทีมของคนในพื้นที่ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เข้มแข็งจนทำให้วันนี้ขอนแก่นเป็น 1 ในจังหวัดหลักของไทยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากนานาประเทศ
            
    นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมาขอนแก่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากถึง 5.6 ล้านคน ซึ่งในปี 2562 นี้ผ่านไป 9 เดือนมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแล้วมากกว่า 5 ล้านคน ทั้งหมดล้วนต่างต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว มาประชุมสัมมนา มาพักผ่อน มาใช้จ่าย มาเรียนรู้และสัมผัสถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายของจังหวัด ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีของคนขอนแก่นที่เรียกว่ามีเสน่ห์อย่างมากเพราะคนขอนแก่นทุกคนนั้นนอกจากหน้าตาจะดีแล้วยังคงมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นมิตรและเป็นผู้ให้ ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ต้องการยกระดับให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่เป็นมากกว่าเมืองแห่งศูนย์กลางในระดับภูมิภาคหรือที่เราเรียกกันว่าเมืองท่าของภาคอีสาน

            
    “เรามีการคาดการณ์ว่าขอนแก่นจะมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GPP ที่ร้อยละ 3.6 แต่วันนี้ทะลุไปที่ร้อยละ 4.2 แล้ว ด้วยแรงขับเคลื่อนและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับเมกกะโปรเจคที่รัฐบาลได้สนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ที่ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในเส้นทางแรกคือ นครราชสีมา-ขอนแก่น และเข้าสู่แผนการขยายโครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง ขอนแก่น-หนองคาย ขณะที่สถานีบ้านไผ่จะกลายเป็นสถานีชุมทางที่สำคัญของภาคอีสาน เพราะจะเป็นจุดตัดเชื่อมต่อส่วนขยายในเส้นทาง ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม ขณะเดียวกันเมื่อรถไฟเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้าย ซึ่งรัฐบาลได้เลือกให้ขอนแก่นเป็นจุดตัดเชื่อมต่อไปในเส้นทางภาคเหนือ คือ ขอนแก่น-พิษณุโลก ที่จะเริ่มดำเนินการศึกษาเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป”
            
    ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เราจะรุกตลาดการค้าในต่างประเทศและทุกพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายในทุกๆด้านที่จังหวัดจะเน้นหนักในนโยบายเชิงรุก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และศักยภาพทั้งหมดที่เรามี เพราะเรามีสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่พร้อมต่อการสร้างเครือข่ายในทุกด้านที่ครบวงจร อีกทั้งวันนี้เราสามารถที่จะปักหมุดความเป็นที่สุดของโลกในเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาขอนแก่นเป็นเมืองล่าสุดของโลกที่ได้ถูกขนานนามและประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้าไหมมัดหมี่ได้โดยสำเร็จทำให้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบผ้าจะเดินทางมาที่ขอนแก่นของเรา
            
    “และอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานที่สำคัญที่จังหวัดได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องกับโครการอุทยานธรณีวิทยาระดับประเทศ ที่เราจะผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาในระดับโลกให้ได้ในปี 2566 ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้กำหนดไทม์ไลน์และแผนงานในลำดับขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะนำเสนออุทยานแห่งชาติภูเวียงที่เราค้นพบไดโนเสาร์นานาชนิดถึง 10 สายพันธุ์ให้กลายเป็นอุทยานธรณีวิทยาระดับโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จริงจะทำให้ขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์เด่นระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อจากสิมวัดสระทอง ที่ อ.มัญจาคีรี และ ผ้าไหมมัดหมี่ที่ อ.ชนบท”
            
    ผวจ.ขอนแก่น กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดได้ดึงเอาเสน่ห์ทั้งหมดที่มีมาจัดทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มจากผ้าไหมที่ อ.ชนบท.ไดโนเสาร์ ที่ อ.ภูเวียง และ อ.เวียงเก่า หรือเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ทุกพื้นที่ดึงเอาเสน่ห์มาแสดงและร่วมกันกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว สอดรับกับหมู่บ้านชุมชนโอทอปนวัตวิถี ที่วิถีชุมชนของแต่ละพื้นที่นั้นได้ถูกดึงมาเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อการท่องเที่ยว คู่ขนานกับการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตามจังหวัดยังคงมีกำหนดแผนในการขยายโครงข่ายเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่จะขยายครอบคลุมทั้ง 4 มุมเมือง ต่อจาก อ.เมืองขอนแก่น ไปยัง อ.ชุมแพ, น้ำพอง, ชนบท, เวียงเก่า และ อ.ภูเวียง เพื่อที่จะเป็นช่องทางการในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศให้รู้จักกับจังหวัดของเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
            
    “เมื่อคนเข้ามาในพื้นที่ของเราเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งทางบกและทาอากาศ มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จังหวัดได้เน้นย้ำมาโดยตลอด วันนี้เรามีการติดตั้งกล้อง CCTV ทุกมุมเมือง การจัดกำลังผสมร่วม ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง บูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนขอนแก่นและทุกคนที่เข้ามาในขอนแก่น ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ไร้ความกังวลและมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ที่บ้านของเรา”

ที่มา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
17 กันยายน 62 13:39:13
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.