ฝนตกหนัก! น้ำป่าไหลหลาก ขอนแก่น ประกาศปิด วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง   


ประกาศ วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกบ๋าหลวง วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง จังหวัดขอนแก่น
 
    ด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณน้ำตกบ๋าหลวง ท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทำให้สะพานข้ามลำห้วยยางเกิดชำรุดเสียหาย เกิดน้ำท่วมบริเวณเหนือน้ำตกบ๋าหลวง และไม่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
 
    วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกบ๋าหลวง จึงปิดการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ต่อไป
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

5 กันยายน 62 12:44:41
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.