รมว.ท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอ "เปิดร้านเหล้า ผับ ถึง ตี 4" กระตุ้นการท่องเที่ยว   


20 สิงหาคม 62 21:15:32

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอแนวคิดขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในช่วงกลางคืนออกไปเป็นเวลา 04.00 นาฬิกา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 

    20 ส.ค. 62 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอแนวคิดขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในช่วงกลางคืนออกไปเป็นเวลา 04.00 น. จากเดิมที่กำหนดให้ปิดบริการในเวลา 02.00 หรือตี2  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยแนวคิดดังกล่าวหวังว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักท่องราตรีจับจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีการใช้จ่ายกินดื่มเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25% จากค่าใช้จ่ายเดิม ถ้าหากมาตรการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปัญหานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวประเทศไทยลดลงเป็นปัญหาอย่างหนักสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยถือเป็น 1 เครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ผลักดัน GDP ของไทยเติบโตในช่วงที่ผ่านมา และถ้าหากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นหมายถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

    ข้อมูลจาก SCB EIC ในไตรมาส 2 ที่ผ่ามาการส่งออกภาคบริการหดตัวจากการลดลงของรายรับบริการขนส่งและจำนวนนักท่องเที่ยว โดยภาคบริการหดตัวที่ -7.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน รวมถึงรายรับจากบริการขนส่งที่ลดลงทั้งในส่วนของรายรับจากการขนส่งสินค้าและการโดยสาร

    อย่างไรก็ดีสำหรับเรื่องนโยบายนี้ อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมากล่าวว่า สำหรับแนวคิดปิดสถานบันเทิงไปตี 4 นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายมิติ ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และข้อกฎหมาย โดยเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบว่าเป็นเพียงแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น

ที่มา – หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, Mthai News

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS