ขอนแก่นจัด "หมอลำคาร์นิวัล 2562" ใหญ่กว่าทุกครั้ง 3 วัน 3 คืน   


18 สิงหาคม 62 12:53:47

ขอนแก่นบูรณาการทุกภาคส่วนจัดใหญ่หมอลำคาร์นิวัล 2562 ชวนคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรม กับการประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท ชมการแสดงหมอลำชื่อดัง 3 วัน 3 คืน

จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สมาคมหมอลำภาคอีสาน และสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น จัดงานหมอลำคาร์นิวัล 2562 เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำ และยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะการแสดงหมอลำและสร้างรายได้ให้กับผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำ” พร้อมชวนคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาหมอลำกับการประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมยกระดับการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่น พร้อมดำเนินงานจัดงาน หมอลำคาร์นิวัล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลักและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Khonkaen MICE City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำ และยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะการแสดงหมอลำและสร้างรายได้ให้กับผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำ” โดยกำหนดจัดงานหมอลำคาร์นิวัล ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม หลักๆ ได้แก่ 1. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมอลำมรดกภูมิปัญญา ซึ่งได้มีการจัดงานไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีหมอลำทั่วภาคอีสานเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน 2. การจัดกิจกรรมประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท สำหรับกิจกรรมที่ 3. การแสดง ศิลปวัฒนธรรม (ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562 วันที่ 6- 8 กันยายน 2562) และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Road Show เป็นกิจกรรมที่ต่อยอด เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของภาคอีสานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเราจะนำทีมที่ชนะเลิศจากการประกวดไปเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์หมอลำอีสาน โดยเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ไปแสดงร่วมกับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้มั่นใจว่าจะสนุก ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นเมืองหมอลำอย่างแน่นอน

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ปีนี้เป็นการจัดงานปีแรกของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เราได้ตระหนักถึงเรื่องการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาหมอลำ หากเราย้อนกลับไปศึกษาภูมิหลังหมอลำนั้น นอกจากขอนแก่นจะมีครูหมอลำที่เป็นต้นกำเนิดครูหมอลำผู้เชี่ยวชาญอย่าง หมอลำอินตา หมอลำอุดมศิลป์ หมอลำจินตนาปากไฟ หมอลำราตรีศรีวิไล ล้วนมีความสำคัญต่อยุคสมัยการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น การประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์เป็นการประกวดที่ไม่จำกัดไอเดียการนำเสนอ ผู้เข้าแข่งขันสามารถร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเชิดชูหมอลำผ่านกลอนลำรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลำพื้น ลำกลอน ลำเพลิน หรือลำซิ่ง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเด็กและเยาวชน และ รุ่นประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอนำเสนอบางส่วนของการแสดงในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที เพื่อเป็น 1 ใน 15 ทีมในแต่ละรุ่นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่จะจัดประกวดขึ้นในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ ห้องขอนแก่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเป็นสุดยอดวงหมอลำสร้างสรรค์ 5 วงสุดท้ายของแต่ละรุ่น ไปชิงชนะเลิศกันในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นางพรพิมล คงตระกูล กล่าวเสริมว่า “ในงานยังมีพิธีกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้น คือ พิธียกอ้อยอครู เสมือนเป็นการได้รวมตัวหมอลำจากทุกคณะ จำนวนกว่า 2,000 คน มาร่วมพิธีไหว้ครูหมอลำเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดปี และที่จะเป็นไฮไลท์ของงานอีกหนึ่งอย่างก็คือ ขบวนแห่หมอลำคาร์นิวัล เพราะในปีนี้เราเพิ่มความยิ่งใหญ่ในขบวนมากกว่าที่ผ่านมาพร้อมทั้งยกทัพ ศิลปิน ดารา มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์ / เซฟฟานี่ อะวานิค / ตูมตาม ยุทธนา / ยีนส์ เกวลิน / เต๋า ภูศิลป์ / เวียง นฤมล / แมน จักรพันธ์ – แต้ว สุกัญญา พระเอกนางเอกจากหมอลำระเบียบ วาทะศิลป์

ด้านมหรสพกลางคืนในปีนี้แบ่งเป็น 2 เวที คือเวทีอลังการตำนานหมอลำ ที่นำเอาหมอลำดังในตำนาน อาทิ แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน / พ่อ ป.ฉลาดน้อย / แม่ราตรีศรีวิไล / แม่หมอลำจินตนา / แม่อังคนางค์ คุณไชย / หมอลำเดือนเพ็ญ อำนวยพร / พรศักดิ์ ส่องแสง / สาธิต ทองจันทร์ / พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย / เฉลิมพล มาลาคำ / สมจิตร บ่อทอง และเวทีม่วนล้ำหมอลำจรัสแสง เป็นเวทีที่รวบรวมเอาหมอลำที่มีชื่อเสียงมาแสดงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความสนุกสนานให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นอย่าง หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ / หมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง / หมอลำคณะเสียงอีสาน งานนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ เรื่องง่ายที่จังหวัดขอนแก่นจะจัดงานขึ้นได้ในช่วงที่หมอลำวงใหญ่ ๆ ปิดฤดูกาลเพื่อพัฒนาผลงาน แต่ก็สามารถดำเนินการจัดงานหมอลำคาร์นิวัลในครั้งนี้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย และต้องขอขอบคุณศิลปิน หัวหน้าวงหมอลำทุกวงที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ด้วย”
 

 

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS