นายกเล็กฯขอนแก่น วอนรัฐบาลลุงตู่2 กระจายอำนาจ (มีคลิป)   


นายกเล็กฯขอนแก่น วอนรัฐบาลชุดใหม่ใส่ใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะการกระจายอำนาจและการจัดสรรงบประมาณ 

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.2562 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือ ทน. นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้มีรัฐบาลชุดใหม่ในการเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงต้องการที่จะให้รัฐบาลนั้นมีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอย่างจริงจังเสียที ที่ผ่านมามีการกำหนดระเบียบและข้อบังคับในเรื่องของการกระจายอำนาจ แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วบางเรื่อนั้นยังคงไม่สามารถที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินโครงการเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมา ทน.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการเรื่องคนขอนแกนไม่ทอดทิ้งกัน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ แต่มาวันหนึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม.ได้มีระเบียบในการยกเลิกการดำเนินงานดังกล่าวของท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
  

    “รัฐบาลชุดใหม่ควรให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ อปท.ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจ ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองไปถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ว่าการกระจายอำนาจที่รัฐบาลทุกชุดกำหนดเป็นแนวนโยบายขึ้นมานั้น ท้องถิ่นได้ทำจริงหรือไม่ เพราะคนในท้องถิ่นจะรู้ถึงความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น แต่กลับถูกระบบราชการส่วนภูมิภาค ที่มีเจ้าหน้าที่เพียงไมกี่คนมารับผิดชอบคนจำนวนมากจึงทำให้การดำเนินงานนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง”

    นายก ทน.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า หลายโครงการที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการมาไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเล็กใน เทศบาลใหญ่ หรือ เรื่องค่าตอบแทนให้กับ อสม. ทั้งหมดก็ถูกระบบราชการจากส่วนกลางวางกฎ ระเบียบ และข้อบังคับจนทำให้การทำงานนั้นมีปัญหา และเกิดการซับซ้อน ดังนั้นถึงเวลาที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันโอชา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นั้นได้ต่อยอดแนวนโยบายเดิมในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจ และการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารราชการในระดับท้องถิ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
12 มิถุนายน 62 19:53:22
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.