เปิด 22 รายชื่อมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลกจาก Scimago Institutions Rankings   


    Scimago Lab ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 (Scimago Institutions Rankings 2019)  ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com ซึ่งผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) ปรากฎว่ามีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับจำนวน 22 แห่ง
 
โดยอันดับ 1 - 5 เป็นดังนี้
อันดับ 1  Mahidol University (522)
อันดับ 2 Chulalongkorn University (534)
อันดับ 3 Khon Kaen University (656)
อันดับ 4  Kasetsart University (662)
อันดับ 4 Chiang Mai University (662)
อันดับ 5 Prince of Songkla University (672)
 
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับอีก 15 อันดับ ดังนี้
อันดับ 6 Srinakharinwirot University (690)
อันดับ 7    Walailak University (696)
อันดับ 8 Suranaree University of Technology (697)
อันดับ 9  Mae Fah Luang University (700)
อันดับ 10  King Mongkut's University of Technology Thonburi (702)
อันดับ 11  Silpakorn University (705)
อันดับ 12 Thammasat University  (721)
อันดับ 13  Naresuan University (735)
อันดับ 14 Asian Institute of Technology (755)
อันดับ 15  Mahasarakham University (757)
อันดับ 16 King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok (758)
อันดับ 16  Mahawithayalai Rangsit (758)
อันดับ 17  Ubon Ratchathani University (761)
อันดับ 18 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (765)
อันดับ 19  Burapha University (779)
อันดับ 20 Suan Sunandha Rajabhat University (831)
 
หมายเหตุ 
  • อันดับ 4 คะแนนเท่ากันครองอันดับร่วมกัน
  • อันดับ 16 คะแนนเท่ากันครองอันดับร่วมกัน
  • วงเล็บข้างหลังคือ อันดับโลก
 
    สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Scimago Institutions Rankings เป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัยจากฐานข้อมูลใน Scopus ด้านนวัตกรรมจาก PATSTAT และ ด้านสังคมจาก website ต่างๆ ทั้งนี้ Scimago Institutions Rankings คือการจัดอันดับสถาบัน Scimago เป็นทรัพยากรประเมินทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลกและสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัย  (ดูเกณฑ์ในการจัดอันดับได้ที่ https://www.scimagoir.com/methodology.php)
 
ตรวจสอบอันดับได้ที่ https://www.scimagoir.com 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
TOP10 อันดับมหาวิทยาลัยไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการสอน (Teaching)   
12 มิถุนายน 62 19:08:23
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.