หอสมุด มข. ครบ40ปี ปลูกป่ายางนาหนุนนโยบาย "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน"   


ครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี ปลูกต้นยางนา 1พันต้นในพื้นที่ป่ายางนา มข.ใน โครงการ "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" สนองนโยบายภาครัฐและสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

   เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 15 พ.ค. ณ บริเวณพื้นที่ป่ายางนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน ม.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาเป็นประธานโครงการปลูกป่า "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบรอบ 40 ปี ประจำปี 2562 โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มข. และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมผู้ร่วมโครงการปลูกป่า  "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" อาทิเช่น ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รอง ผอ.ฝ่ายโครงสร้างสำนักหอสมุด มข. นางจรูญลักษณ์ นารี รอง ผอ.ฝ่ายอำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ กล่าวว่า โครงการปลูกป่า "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" เนื่องในวารระครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบรอบ 40 ปี ประจำปี 2562 สำนักหอสมุด ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคคลากรในองค์กรรวมถึงผู้ใช้บริการ ให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

    ปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีความสำคัญมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องการมีส่วนร่วมจากบุคคลากรและหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งเป็นต้นยางนา ณ บริเวณพื้นที่ป่ายางนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน มข. ในวันนี้


    นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มข.ให้ความสำคัญโครงการปลูกป่า "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการส่งเสริมเป็น Green and Smart Campus ในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และแสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่มีคาร์บอนต่ำ เพื่อสอดคล้องกับชื่อกิจกรรม "คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน" เป็นการสนองนโยบายภาครัฐและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

    "ต้นยางนา จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นได้ถึง 50 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ โคนต้นมักเป็นพูพอน ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน ซึ่งมีสรรพคุณน้ำต้มจากเปลือกเป็นยาบำรุงร่างกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต แก้ตับอักเสบ และใช้ทาถูนวดขณะร้อนๆ และเป็นยาแก้ปวดตามข้อ นอกจากนี้น้ำมันยางไม้ใช้ผสมกับเมล็ดกุยช่ายนำมาคั่วให้เกรียม บดให้ละเอียดใช้เป็นยาอุดฟันแก้ฟันผุ  เมล็ดและใบมีรสฝาดร้อน นำมาต้มใส่เกลือ ใช้อมแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน และใช้น้ำมันยาง 1 ส่วน ผสมกับแอลกอฮอล์กับ 2 ส่วน แล้วนำมารับประทานเป็นยาขับปัสสาวะแก้โรคทางเดินปัสสาวะ หรือใช้จับเป็นยาขับเสมหะก็ได้" นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าว

   ติ๊ก  บังอร  ขอนแก่น  /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS