"กินเนสส์บุ๊ค" พร้อมบันทึกสถิติโลกที่ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น (มีคลิป)   


ขอนแก่นพร้อมแล้วบันทึกสถิติโลกคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก ขณะที่กินเนสส์บุ๊ค ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยในภาพรวม เริ่มจับเวลา 19.00 น. ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว
                
    เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 15 เม.ย.2562 นายสมพร  นาคซื่อตรง ผู้ประสานงาน Guinness World Records ประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่จากกินเนสบุ๊ค และ สสส. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยรวมทั้งการกำหนดจุดในการบันทึกสถิติโลกคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอบันทึกสถิติโลกในการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ถนนข้าวเหนียวประจำปี 2562 โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งนาฬิกาจับเวลาที่ทำการติดตั้งบนเวทีกลาง ด้านข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่มีทั้งหมด 2 จุด พื้นที่ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ตั้งแต่บริเวณสี่แยกประตูเมืองไปจนถึงสี่แยกถนนหน้าเมืองตลอดแนวถนนศรีจันทร์ระยะทางรวม 1.5 กม. การจัดวางเจ้าหน้าที่ในการบันทึกสถิติการเล่นคลื่นมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการชี้แจงลำดับขั้นตอนในการบันทึกสถิติต่างๆตามกฎระเบียบของ Guinness World Records ในภาพรวม


                
    นายสมพร  นาคซื่อตรง ผู้ประสานงาน Guinness World Records ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก ในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งเรื่องเพื่อให้ทางกินเนสบุ๊ตนั้นได้มาบันทึกสถิติโลก ด้วยการเล่นคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก รวมระยะเวลา 18 นาที โดยสถิติครั้งล่าสุดที่ทำได้นั้นคือเวลา 17.14 น. ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมบันทึกสถิติโลกให้เกิดขึ้นที่ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น

นายสมพร  นาคซื่อตรง ผู้ประสานงาน Guinness World Records ประจำประเทศไทยนายสมพร  นาคซื่อตรง ผู้ประสานงาน Guinness World Records ประจำประเทศไทย

    “ในการบันทึกสถิติโลกนั้นคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้มีการหารือและส่งระเบียบต่างๆให้ได้รับทราบและทราบมาว่าขอนแก่นได้มีการซ้อมการเล่นคลื่นมนุษย์แล้ว 2 วัน ดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย ที่จะเกิดขึ้นที่ ถ.ข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวทุกคนนั้นจะมาร่วมบันทึกสถิติตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้คณะทำงานของกินเนสส์บุ๊ค จะทำการจับเวลาตั้งแต่เวลา 19.00 น. จากพื้นที่จุดปล่อยตัวคลื่นมนุษย์ ซึ่งเทศบาลฯกำหนดใช้พื้นที่เวทีกลางเป็นจุดส่งสัญญาณด้วยเสียงนกหวีด โดยมีนาฬิกา 2 ตัวเป็นคนจับเวลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึกสถิตินั้นจะมีสักขีพยานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เจ้าหน้าที่จับเวลา 2คน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 คน และเจ้าหน้าที่ประจำตลอดแนวถนนข้าวเหนียวเพื่อทำการสังเกตการณ์และบันทึกภาพ ซึ่งในการเล่นคลื่นมนุษย์ที่จะทำการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้นั้นจะต้องต่อเนื่องและมีคนเล่นอยู่เต็มพื้นที่ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว โดยจะต้องลุกขึ้นและนั่งลงต่อคนต่อครั้งไม่เกิน 3 วินาที และจะต้องเล่นคลื่นมนุษย์ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งหากการเล่นจุดใดหยุดลงสถิติจะหยุดลงโดยทันที”
                
    นายสมพร กล่าวต่ออีกว่า จากการความร่วมมือร่วมใจของคนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ที่ได้ร่วมกิจกรรมมาแล้ว 2 วันทุกคนล้วนให้ความร่วมมือและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กินเนสส์บุ๊คกำหนดและที่สำคัญคือการที่จะลบสถิติการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ประเทศญี่ปุ่นทีทำไว้ได้เมื่อปี 2557 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น จะสามารถทำสถิติการเล่นคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลกในปีนี้ได้อย่างสำเร็จ
15 เมษายน 62 14:06:44
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.