ขอนแก่น นักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำพระธาตุขามแก่นขอพรวันปีใหม่ไทย (มีคลิป)   


นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุขามแก่น และพิธีห่มผ้าพระธาตุกันอย่างเนืองแน่น พร้อมร่วมกันสรงน้ำรอบองค์พระธาตุรับความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

13 เม.ย. เมื่อเวลา 11.30 น. ที่วัดเจติยภูมิ หรือวัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น และพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชาวขอนก่น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการประกอบพิธีดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งภายหลังจากการประกอบพิธีบวงสรวงและห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่นเสร็จสิ้น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำนักท่องเที่ยวร่วมกันสรงน้ำรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ประชาชนยังได้ร่วมกันกราบสักการะ อธิษฐานขอพรจากองค์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว ให้แคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไป

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าชการจัหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พิธีบวงสรวงและพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่นนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งองค์พระธาตุขามแก่นนี้ ชาวขอนแก่นได้ให้ความเลื่อมใสศรัทธามานานกว่า 2,000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระธาตุขามแก่นนี้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ซึ่งตำนานพระธาตุขามแก่น ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได้นำเอาพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่ภูกำพร้าและได้สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบ ข่าวดังนั้น เกิดศรัทธาใคร่นำพระอังคารมาบรรจุไว้ด้วยกัน จึงได้เดินทางมาพร้อมกับข้าราชบริพาร พร้อมพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ในระหว่างเดินทางได้ผ่านดอนมะขามแห่งหนึ่งเป็นเวลาค่ำพอดี จึงได้พากันพักแรมในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งในบริเวณที่พักมีต้นมะขามตายต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้างใน จึงได้เอาพระ อังคารเก็บไว้ในต้นมะขามต้นนี้

แต่เมื่อเดินทางต่อไปยังภูกำพร้า ปรากฏว่าองค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินทางกลับถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึงดอนมะขามบริเวณที่พักที่เดิมก็พบว่าต้นมะขามที่ตายเหลือแต่แก่นต้นนั้น กลับยืนต้นแตกกิ่งก้านสาขา มีใบเขียวชอุ่ม และดูงามตาเป็นอัศจรรย์ พระยาหลังเขียวและพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ จึงตกลงใจสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทอง โดยทำเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์เข้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และก่อสร้างบ้านเรือน ณ บริเวณใกล้ๆพระธาตุ ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ก็ได้จัดสร้างวัดเคียงคู่พระธาตุ เมื่อพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ได้ดับขันธ์ปรินิพพาน ประชาชนได้นำพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธาตุขามแก่นเรียกว่าครูบาทั้งเก้า เจ้ามหาธาตุ มาจนทุกวันนี้ และทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค์พระธาตุขามแก่นเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดขอนแก่น

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS