ม.ขอนแก่น เนรมิตบึงสีฐาน เป็นลานเจดีย์ 12 นักษัตร   


ม.ขอนแก่น เนรมิตบึงสีฐาน เป็นลานเจดีย์ 12 นักษัตร  รองรับนักท่องเที่ยวได้ร่วมกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมกิจกรรมบุญเดือน 5 อย่างสนุกสนาน
                
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. สถานที่ที่ มข.ได้กำหนดจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างยังคงทยอยมาร่วมชมประติมากรรมหุ่นฟาง และร่วมกิจกรรมเนื่องในงานบุญเดือน 5 ที่ มข.” ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยเฉพาะกับการร่วมกราบขอพรเจดีย์ 12 นักษัตร ที่ มข.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กราบขอพรประจำปีเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้อีกด้วย
                
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า งานบุญเดือน 5  แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส  เป็น 1 ในกิจกรรมงานบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ มข. นั้นได้จัดกิจกรรมขึ้นมี เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน งานประเพณีของไทย ให้คงอยู่คู่ชุมชน และที่สำคัญคือการ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ และ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบประเพณีไทยพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
        
“งานบุญเดือน  5     เป็นกิจกรรมที่ มข. ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ  โดยใน ปีนี้แบ่งเป็นช่วงเช้าและ ช่วงเย็นถึงค่ำ  โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ รวมไปถึงพิธีฮดสง  ช่วงเย็นถึงค่ำเป็นการประกวดขบวนแห่พระประจำคณะ    การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย  การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์   9  รูป”

อธิการบดี มข. กล่าวต่ออีกว่า ในการตักบาตรดอกไม้  ในงานบุญเดือน 5 ปีนี้นั้น ดอกไม้ที่ใส่บาตรจะนำกลับคืนให้ผู้ร่วมงานไปประดับตกแต่งเจดีย์นักษัตรตามปีเกิดของแต่ละท่าน เป็นอานิสงค์เพิ่มพูนอีกมากมาย  อย่างไรก็ตามยังเป็นกุศโลบายให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่น ได้แวะมาเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับงานบุญประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 เม.ย.
13 เมษายน 62 00:39:01
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.