ขอนแก่น อัญเชิญ "พระพุทธพระลับ" องค์จริงให้นักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์   


ชาวขอนแก่นร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับองค์จริง พระประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสักการะ สรงน้ำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแบบดั้งเดิม

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 11 เม.ย.2562 ที่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับองค์จริง ซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดขอนแก่น ไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามากราบสักการะ ขอพร สรงน้ำสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมพิธีสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม กิจกรรม ตบประทาย หรือ การก่อกองทรายภายในวัด เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวขอนแก่น และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ว่ามีเสน่ห์และความสนุกสนานตามแบบฉบับสงกรานต์สมัยโบราณ

นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ทุกๆเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นความโชคดีของชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่นและถนนข้าวเหนียว ได้มีโอกาสสรงน้ำ ขอพร พุทธพระลับองค์จริง สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และร่วมกิจกรรมถนนข้าวเหนียวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยทางจังหวัดขอนแก่น จัดอย่างยิ่งใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาร่วมงานมากกว่า 500,000 คน นอกจากนี้ภายในวัดธาตุพระอารามหลวงแห่งนี้ ยังมีกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวขอนแก่นอีกมากมาย ทั้งการตบประทาย หรือการก่อกองทราย การสรงน้ำพระธาตุนครเดิม ให้ชาวขอนแก่นและคนรุ่นใหม่ไม่หลงสิ่งใหม่ๆจนลืมสิ่งดีงามที่มีมาแต่โบราณไป ซึ่งวันนี้ จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศได้เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน และได้รับความเป็นสิริมงคลควบคู่กันไปด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS