มข.จัดงานบุญเดือน5อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม   


มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2562 ที่พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส พร้อมจัดขบวนแห่พุทธบูชาและพิธีรดน้ำสมมาอาวุโสกิจกรรมการประกวดตบปะทาย ( ก่อเจดีย์ทราย )  ณ  ริมบึงสีฐาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การแสดงฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ และความเป็นสิริมงคลตามแบบประเพณีไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ในปีนี้ได้กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์  จัดพิธีฮดสง  การประกวดขบวนแห่พระประจำคณะ การประกวดนางสังขาร  การประกวดตบประทาย การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ตามแบบฉบับประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS