มข.เผยโฉมนวัตกรรมสุดล้ำมอบให้จังหวัดรับมือฝุ่น PM2.5 (มีคลิป)   


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยโฉมอุปกรณ์สุดล้ำตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบให้กับทางจังหวัด 5 กล่อง ได้เซ็นเซอร์ตรวจสอบรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น หลังพบว่าฝุ่น PM2.5 กลับมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในจังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี พลเอกชนินทร จันทร์โชติ และพลอากาศตรีภาณุ อดทน  คณะที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (สทป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว นักวิจัยพบสื่อ ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพรศ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การวิจัยโครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพว่า  วันนี้คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางการดินและน้ำส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางโครงการจึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบดังกล่าว นักวิจัยในโครงการได้พัฒนาเขียนโปรแกรม เพื่อนำข้อมูลเปิดเผยในระดับดาวเทียมของนาซ่ามาใช้ประโยชน์ทางสาธารณสุข และพบว่าสามารถประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทั้งอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 และ 0.55 ไมครอน รวมถึงแยกชนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่นอนุภาคคาร์บอนดำ ฝุ่น และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังพบปริมาณและการกระจายของอนุภาคเล็กๆ สัมพันธ์กับอัตราการเจ็บป่วยของโรคต่างๆอาทิโรคในระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไต

รศ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวอีกว่า คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังศึกษาและพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเซ็นเซอร์ที่วัดดัชนีคุณภาพทางอากาศและปริมาณฝุ่นละออง PM 1 PM 2.5 และ pm 10 ที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ในแอพพลิเคชั่น โดยมีทั้งรูปแบบที่แสดงค่าในมือถือของผู้พกพาเซนเซอร์และรูปแบบที่ติดตั้งบนสาธารณะและอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ทำให้ทราบค่าดัชนีคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองฝอยในตำแหน่งที่ลดหรือโดรนเคลื่อนผ่าน ซึ่งคณะวิจัยได้ทดลองติดตั้งเซนเซอร์ที่รถบัสสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KST) และประมวลผลเป็นภาพรวม จึงได้มอบกล่องเซนเซอร์สำหรับการติดตั้งสาธารณะให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 กล่อง เพื่อตรวจวัดคุณภาพ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นด้วย

ทางด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญ ในด้านต่างๆของภูมิภาคทั้งในด้านการศึกษา พาณิชย์การแพทย์ อุตสาหกรรมคมนาคม และโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมุ่งสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของความเป็นเมืองสร้างสรรค์และตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความเจริญในด้านต่างๆควรมีการเฝ้าระวังและป้องกันมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเพิ่มมามากขึ้นและส่งผลเสียต่อสุขภาพจึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางโครงการได้ตระหนักถึงปัญหานี้และได้ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพขึ้น

โดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอนแก่นประสบกับปัญหาฝุ่นพิษในอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อเนื่อง หลายหน่วยงานร่วมกันหามาตรการป้องกันปราบปรามฝุ่นพิษในอากาศ ห้ามเผาไร่อ้อยเด็ดขาด กระทั่งฝุ่นพิษกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ  แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาฝุ่นพิษกลับคืนมาอีกครั้ง โดยมีค่า PM 2.5 วัดได้ที่ 212  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ล่าสุดวันนี้(14 มีนาคม)วัดได้ 202  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งฝุ่นละอองพิษที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการแพร่กระจายในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปภาคเหนือ เข้าไปในประเทศ สปป.ลาว  และเข้ามาสู่ขอนแก่น  จังหวัดจึงต้องมีมาตรการปราบฝุ่นพิษในรอบที่สอง โดยสั่งการให้อำเภอทุกอำเภอใน จ.ขอนแก่น ใช้รถดับเพลิงพ่นสเปรย์น้ำในชุมชนแต่ละท้องที่เพื่อลดสภาวะฝุ่นพิษในอากาศให้มากที่สุด ซึ่งส่วนราชการและภาคเอกชนจะร่วมกันปราบฝุ่นพิษในอากาศภายใต้ความแห้งแล้งทั้งที่มีน้ำเหลือน้อย พร้อมกับต้องคุมเข้มกับเกษตรกรที่เผาอ้อยและตอซังข้าว ให้หยุดการเผาแบบสิ้นเชิง  หากพบว่าผู้ใดเผาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
15 มีนาคม 62 09:55:29
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.