ขอนแก่น สุดล้ำ นำตู้ข้อมูลอัจฉริยะมาใช้รับเทศกาลสงกรานต์ (มีคลิป)   


จังหวัดขอนแก่นนำระบบนวัตกรรมสุดล้ำ ตู้ข้อมูลอัจฉริยะมาใช้ภายในสถานีขนส่งอัจฉริยะ รับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมตู้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ เกินอัตรากฎหมายกำหนดส่งตำรวจดำเนินคดีทันที พร้อมเชิญชวนประชาชนโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Bus Terminal Plus (SBT+) ตรวจสอบการเข้าออกของรถโดยสาร รวมถึงข้อมูลพนักงานขับรถ

เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 หรือ บขส.3 นายสมศักดิ์ จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเตรียมความพร้อมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ด้วยการนำระบบนวัตกรรมสร้างสุขและปลอดภัยทั่วหล้า โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้นำระบบนวัตกรรม สถานีขนส่งอัจฉริยะมาใช้ด้วย ทั้งตู้ค้นหาข้อมูลเที่ยวรถเข้าออกในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศ และตารางการเดินรถทั้งขาเข้าและขาออก ความล่าช้า ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชม.นายสมศักดิ์ จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อม ในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสารจาก บขส.ขอนแก่นไปยังจังหวัดต่างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เพราะขอนแก่นได้นำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ หรือคนที่อยู่หลังพวงมาลัย คือ เครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานขับรถ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น มีความห่วงใย และมีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนที่ใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะ ให้มีความปลอดภัย เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ คือ การตรวจสภาพร่างกายคนขับรถทั้งครั้งก่อนออกเดินทางด้วยเครื่องดังกล่าว หากรายใดมีแอลกอฮอล์แต่อยู่ในปริมาณไม่มากก็จะให้กลับไปพัก ห้ามขับรถเด็ดขาด แต่ถ้ารายใดมีแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ทั้งคนขับรถและผู้ประกอบการในทันที

นอกจากนี้ประชาชนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Bus Terminal Plus (SBT+) ได้ เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของรถโดยสาร และดูข้อมูลเที่ยวรถที่ให้บริการ เพื่อใช้วางแผนในการเดินทางได้ รวมถึงทราบข้อมูลพนักงานขับรถ เที่ยวรถและทะเบียนรถที่เข้าออก สถานีทั้งหมด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ หากเกิดปัญหาหรือมีเรื่องเร่งด่วนก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ตู้ค้นหาข้อมูลเที่ยวรถเข้าออกนั้น ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ติดตั้งแล้วในพื้นที่4 จังหวัดคือขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รวม 12 สถานี ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา
15 มีนาคม 62 09:59:33
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.