บ้านโคกสูง อ.อุบลรัตน์ เสน่ห์ชุมชนที่คงไว้ซึ่งวิถีที่น่าหลงใหล   


เรียนวิชาทอกระเป๋าและเสื่อกก ชิมส้มตำ-ลาบปลารสแซ่บ 
ชมเสน่ห์ชุมชนที่คงไว้ซึ่งวิถีที่น่าหลงใหลที่ บ.โคกสูง ขอนแก่น

ต้องยอมรับว่าวันนี้การนำวิถีของคนในชุมชน ที่เดิมหลายคนจะมองว่าเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ใครต่อใครก็ทำ แต่มาวันนี้ทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน ดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ที่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกชุมชนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอจุดเด่น จุดดี ของเด่น ของดี ที่มีอยู่ในชุมชน มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีได้อย่างน่าสนใจ

เช่นเดียวกันกับที่ บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 ในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวที่วันนี้นั้นพร้อมแล้วในการให้การต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ มาชมเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนที่ยังคงความเป็นชนบทไว้อย่างชัดเจน ผสานกับความเจริญที่เกิดขึ้นด้วยการเป็นที่ตั้งของโรงงานและบริษัทฯขนาดใหญ่ แต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงนำเสนอความเป็นวิถี ความเป็นคนโคกสูง เสน่ห์ที่น่ามาสัมผัสอย่างมากเลยทีเดียว

นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กล่าวยอมรับว่าปัจจุบัน คนในชุมชน บ.โคกสูง ยังคงเป็นหมู่บ้าน ที่คงไว้ซึ่งวิถีของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การมีศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่เป็นที่เคารพนับถือ ที่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ คนในชุมชนก็จะมาบอกกล่าวศาลแห่งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและที่สำคัญคือการขอพรให้งานที่จะทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีอุปสรรค แต่ด้วยการที่ บ.โคกสูง นั้นเป็นทางผ่าน และเป็นชุมชนขนาดใหญ่  แต่คนในชุมชนนั้นแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรักใคร่สามัคคีและนำจุดเด่น จุดดี ของเด่นของดี ที่มีอยู่ในชุมชน นำมาเสนอเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยและนวัตวิถี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

“และที่สำคัญแม้พื้นที่ใกล้เคียงของหมู่บ้านจะเป็นที่ตั้งของบริษัทฯหรือโรงงานขนาดใหญ่ แต่การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนกับโรงงานโดยรอบนั้นเป็นไปอย่างมีความสุข มีการไปมาหาสูกันอย่างเป็นกันเอง ทั้งหมดจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของคนในชุมชนแห่งนี้อย่างมาก และที่พลาดไม่ได้คือเมนูอาหารประจำถิ่นที่หมู่บ้านแห่งนี้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นก็คือเมนูลาบปลา ซึ่งจัดเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน  และการหาของป่าตามธรรมมาทำอาหาร ในประเภทของหน่อไม้ ที่จะนำมาทำซุปหน่อไม้ มาทำแกงหน่อไม้ หรือลาบหน่อไม้ แม้กระทั่งการนำหน่อไม้ไปทำร่วมกับเมนูต่างๆ แม้กระทั่งนำมาต้มสุกจิ้มแจ่วก็อร่อยแบบบ้านๆเลยีเดียว”

นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า คนในชุมชนแห่งนี้นั้นนิยมการปลูกผักไว้กินเอง หากเหลือก็จะแบ่งปันกันในชุมชน ทั้งยังคงมีการหากบ หาปลา นำมาแบ่งปันเหลือก็ขยาย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทั้งหมดจึงกลายเป็นเสน่ห์เป็นวิถีชีวิตที่ถูกนำมาถ่ายทอดเรื่องราวจนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนนั้นต้องมาสัมผัส มาชม มาชิม มาแช๊ะ มาแชร์ และมาช๊อปได้แล้วในวันนี้

“และอีกหนึ่งความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือการร่วมกันผลิตสินค้าชุมชน หรือสินค้าโอทอป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุมชนพวกฝ้าย ผ้าไหม หรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มจักสานกระเป๋าจากต้นกก และการทอเสื่อกก  ที่ปัจจุบันชุมชนได้นำไปจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานสำคัญต่างๆ  การจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในจังหวัด และการจำหน่ายผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมาก”

นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวในตอนท้ายว่า  เมื่อมาที่ บ้านโคกสูง แห่งนี้แล้ว นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม ในการเรียนวิชาทอเสื่อกก สานกระเป๋าจากต้นกก การทอพรมเช็ดเท้า และการเรียนวิชาอาหารอีสานและวิชาอาหารประจำถิ่นอีกด้วย อีกทั้ง ชุมชนยังได้มีการจัดระบบการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการกำหนดวิชาเรียนเรื่องการทอผ้า วิชาการเกษตรอินทรีย์ ที่นักเรียนทุกระดับชั้นจะเข้ารับการศึกษา กระบวนการผลิตและภาพรวมทางการเกษตร ทั้งหมดจะเป็นการเรียนการสอนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 


  
อย่างไรก็ดี ที่ บ.โคกสูงแห่งนี้ มีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ในความเป็นชุมชนชนบทที่ได้นำเสนอเสน่ห์ ที่มีอยู่มาทำการต่อยอด มาพัฒนา มาสร้าง มาใช้ ในชีวิต ประจำวัน ที่พร้อมต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาเยือนแล้วและมาร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านแล้วในภาพรวม
15 กุมภาพันธ์ 62 09:34:22
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.