ขอนแก่น เปิดปฏิบัติการฝนหลวงปราบฝุ่นช่วงเย็น ค่า PM2.5 ลดลงต่อเนื่อง (มีคลิป)   


เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการฝนหลวงต่อเนื่องตั้งแต่เช้าถึงเย็น พบมีฝนตกในช่วงตอนล่างของจังหวัดขอนแก่น ส่งผลค่า PM 2.5 ลดลงต่อเนื่องจากสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มาอยู่ที่สถานการณ์เฝ้าระวังที่ค่า PM2.5 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศเหมาะสมเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องทันที

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์2562  ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานขอนแก่น นักบินได้นำเครื่องบินหรือคาราแวน พร้อมสารเคมีที่ใช้ทำฝนหลวงขึ้นบินเปิดปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเย็นจำนวน 2 ลำ เพื่อทำฝนหลวงในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เพื่อต้องการให้เกิดฝนตกลงมาดูดซับฝุ่นละอองที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของทาง จ.ขอนแก่นในขณะนี้ โดยช่วงเย็นวันนี้ ค่า PM 2.5 วัดได้อยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงกว่าเดิมที่อยู่ในสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาเป็นสถานการณ์เฝ้าระวัง

นายอนุชิต สุขนรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เครื่องบินทำฝนหลวงที่มาที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อปราบฝุ่นละอองโดยเฉพาะ  ในช่วงวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ เพราะฝุ่นละอองทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเกิดเป็นมลพิษ เพราะปกติแล้ว เครื่องบินทำฝนหลวงจะมาประจำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง แต่ในครั้งนี้มาเพื่อปฏิบัติการเพื่อปราบฝุ่นละอองตามคำร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เกิดฝนตกลงมาดูดซับเอาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ตกลงพื้น ลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะค่า PM2.5 หรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

นายอนุชิต สุขนรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายอนุชิต สุขนรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง และมีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดปฏิบัติการฝนหลวงได้สำเร็จ โดยได้ทำการขึ้นบินในช่วงเช้าจำนวน 3 เที่ยวในเพื่อสร้างเมฆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนั้น หลังขึ้นบินทำฝนหลวงในช่วงเช้าพบว่าขณะนี้ผลการตรวจจากเรดาร์ พบว่ามีฝนตกในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี อ.หนองเรือ และ อ.ชุมแพ และในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ นักบินได้ขึ้นบินอีก 2 เที่ยวบินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อโปรยสารเคมีทำฝนหลวงให้ฝนตกลงมาลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปกคลุมตัวเมืองขอนแก่น และนับจากนี้ไปหากสภาพอากาศอำนวย ก็จะมีทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองให้กับชาวขอนแก่น ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการทำฝนหลวงพบว่า ค่า PM2.5 ในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีค่าสูง ขณะนี้ลดลงมาอย่างมาก โดยในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเช็คสภาพอากาศอีกครั้ง หากค่าความชื้น และทิศทางความเร็วลมเหมาะสมก็จะช่วงชิงสภาพอากาศเปิดปฏิบัติการทำฝนหลวงทันที
11 กุมภาพันธ์ 62 20:39:50
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.