ขอนแก่นความชื้นน้อยยังทำฝนหลวงไม่ได้ ขณะที่ฝุ่นพิษยังวิกฤต   


เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศในภาพรวมของ จ.ขอนแก่น ว่า นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น ได้สั่งการให้ นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายทแกล้ว นุศรีวอ ผอ.ศูนย์  ปภ.เขต 6 (ขอนแก่น)  เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนในจังหวัด ยังคงเร่งพ่นละอองน้ำชำระล้างสิ่งปฏิกูลตามท้องถนน ตามแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์มลพิษทางอากาศในกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ของ จ.ขอนแก่น ที่ยังเกินมาตรฐานส่งผลให้สภาพอากาศทั่วจังหวัดมีฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมกระจายทั่วบริเวณ อาทิเช่น สวนสาธารณบึงทุ่งสร้าง สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการติดตั้งสปริงเกลอร์ และเครื่องพ่นละอองน้ำบนยอดตึกสูงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อหวังลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศซึ่งยังลดได้ไม่มาก เนื่องจากสาเหตุของฝุ่นส่วนหนึ่งมาจากการเผาอ้อยและเผาป่า ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศในกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ของ จ.ขอนแก่น ที่ยังเกินมาตรฐานส่งผลให้สภาพอากาศทั่วจังหวัดมีฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมกระจายทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมฉีดน้ำตามจุดต่างๆที่เกิดมลพิษในอากาศทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด  พร้อมทั้งเข้มงวดในมาตรการควบคุมเกษตรกรที่เผาอ้อยและตอซังข้าว ให้หยุดการเผาแบบสิ้นเชิง โดยจะดำเนินคดีทันทีกับผู้ที่ทำการเผา และประสานทางโรงงานต่างๆที่รับซื้ออ้อย ให้ขึ้นบัญชีกับผู้ที่นำอ้อยถูกไฟไหม้มาส่ง ซึ่งจะไม่ได้รับความสะดวกในการขายอ้อยเท่ากับผู้ที่นำอ้อยสะอาดไม่มีการเผาไหม้มาส่ง 
 
ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักบิน ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และได้นำเครื่องบินจากกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งฐานที่จังหวัดขอนแก่น ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น  โดยใช้เครื่องบินรุ่น คาราแวน จำนวน 3 ลำ เพื่อบินทำฝนหลวงอีกด้วย  เพราะจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วันนี้พบว่าอยู่ที่ 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังคงมีค่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา 

 น.ส.วาสนา กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วใน จ.ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดฝุ่นหรือมลพิษมีค่าค่อนข้างสูงที่เกิดขึ้นในขอนแก่น ขณะนี้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพอากาศมีความชื้นน้อยมาก เมื่อวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วพบว่ามีความชื้นต่ำกว่าที่จะตัดสินใจบินเพื่อทำฝนหลวง จึงต้องตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 ก.พ. 2562 ติดตามสภาพอากาศทุกวันอย่างใกล้ชิดในการที่จะตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในเขต  จ.ขอนแก่น

"วันนี้พบว่าท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆ จึงไม่สามารถก่อเมฆเพราะไม่มีความชื้นเข้ามา จึงต้องติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวัน เพื่อตัดสินใจหรือปรับแผนการทำงานทำฝนหลวงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อย่างไรก็ตามหวังว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวยให้กับเราภายใน 2 - 3 วัน ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ออกมาว่า มีแนวโน้มที่จะทำฝนหลวงได้ และในช่วงนี้ทิศทางลมค่อนข้างจะแปรปรวน เพราะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็น หรือลมหนาวที่มาจากประเทศจีน เมื่อคลายตัวลมเปลี่ยนทิศ และพาตัวมวลอากาศเย็นลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทิศทางลมก็เปลี่ยนไป ดังนั้น การวางแผนบินทำฝนหลวงจะต้องสัมพันธ์กับลมอีกด้วย ถ้าต้นลมเป็นแนวเขาหรือแนวป่าก็จะเป็นผลดีกับการบินทำฝนหลวง ถ้าต้นลมเป็นพื้นที่ราบก็ยากกับการบินทำฝนหลวง ในการที่จะไปก่อเมฆหรือสร้างเมฆในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลย" น.ส.วาสนา กล่าว เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS