ขอนแก่นยังพบฝุ่นอันดับ1ของไทย (มีคลิป)   


ชาวขอนแก่นใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทั้งเมือง หลังระดับฝุ่นะลอองในอากาศยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ด้านทางจังหวัดยังคงระดมพ่นละอองน้ำเข้าไปในชั้นบรรยากาศต่อเนื่อง ขณะที่ร้านค้าต่างๆต่างมีการนำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับลูกค้าฟรีเพื่อความปลอดภัย


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศภาพรวมของ จ.ขอนแก่น ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากการวัดระดับเช้าวันนี้พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 นั้นยังคงอยู่ที่ 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงที่สุดในประเทศไทย ทำให้ชาวขอนแก่นส่วนใหญ่พากันสวมใส่หน้ากากอนามัยในประเภทต่างๆเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ที่พบว่าทั้งคณะครู คณาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาเรียนหนังสือตามตารางเรียนปกติหรือเรียนพิเศษ ที่ต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยในประเภทต่างๆอยู่ตลอดเวลา

ขณะที่ร้านโนบิชา สาขา คอมเพล็กซ์ มข. ชั้น  2 ศูนย์อาหารและบริการ 1 หรือ คอมเพล็กซ์ มข. ได้มีการนำหน้ากากอนามัย
ชนิด 3 ชั้น แบบคล้องหู มาทำการแจกจ่ายให้กับลูกค้าและนักเรียน นักศึกษา โดยมีการติดป้ายไว้ภายในร้านว่า "แจกฟรีค่ะ เป็นห่วงนะ" พร้อมทั้งนำกล่องใส่หน้ากากอนามัยวางไว้บริเวณเคาทเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 มข. นั้นได้นำไปสวมใส่เพื่อป้องกันตนเองในสถานการณืค่าฝุ่นละอองที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ในขณะนี้

น.ส.พิชารัตน์  ขอนบกลาง ผู้จัดการร้านโนบิชา สาขา คอมเพล็กซ์ มข. จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องวันนี้เข้าสู่วันที่ 4 ของสถานการณ์ที่ทุกหน่วยงานนั้นได้เร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ และทางร้านขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการนำหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้นแบบคล้องหู มาแจกจ่ายให้กับลูกค้า รวมไปถึงคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่มาใช้บริการที่คอมเพล็กซ์ มข. โดยสามารถมารับได้ที่ร้านได้เลยทันที และยังคงสามารถนำไปฝากเพื่อน ฝากผู้ปกครอง หรือฝากบุตร หลานได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับหน้ากากอนามัยที่นำมาแจกจ่ายนั้นจะยังคงแจกจ่ายให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขณะที่นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เช้าวันนี้ค่า PM2.5 วัดได้ที่ 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมฉีดน้ำตามจุดต่างๆที่เกิดมลพิษในอากาศทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเข้มงวดในมาตรการควบคุมเกษตรกรที่เผาอ้อยและตอซังข้าว ให้หยุดการเผาแบบสิ้นเชิง โดยจะดำเนินคดีทันทีกับผู้ที่ทำการเผา และประสานทางโรงงานต่างๆที่รับซื้ออ้อย ให้ขึ้นบัญชีกับผู้ที่นำอ้อยถูกไฟไหม้มาส่ง ซึ่งจะไม่ได้รับความสะดวกในการขายอ้อยเท่ากับผู้ที่นำอ้อยสะอาดไม่มีการเผาไหม้มาส่ง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นจากพี่น้องชาวไร่อ้อยมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องบินทำฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเดินทางมาจอดสแตนด์บายภายในท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาฝุ่นละอองใน จ.ขอนแก่นให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งคาดว่า เครื่องบินสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย







เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS