ขอนแก่น วันเด็ก ผวจ.เปิดห้องทำงานให้เด็กนั่งเก้าอี้ (มีคลิป)   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดห้องทำงานต้อนรับเด็ก ๆ นั่งเก้าอี้ทำงาน เพื่อจุดประกายความฝัน "วันเด็ก" พร้อมมอบของขวัญและขอให้เด็กตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นให้ครูอาจารย์นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในห้องทำงาน รวมทั้งทดลองนั่งเก้าอี้ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการจุดประกายความฝัน หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือ และแสงหาความรู้ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง เพราะเด็ก ๆ คืออนาคตของชาติ สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบของขวัญเป็นกล่องดินสอและนมกล่องให้กับเด็กๆ และให้โอวาทแก่เด็กๆ ว่า ขอให้เด็กตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ใฝ่รู้โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งในวันพรุ่งนี้(12) ซึ่งเป็นวันเด็กจะเปิดให้เด็กๆ เข้าเยี่ยมชมและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สำหรับจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นหลายพื้นที่ในทุกอำเภอ เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนาน รวมทั้งให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถความ คิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ พร้อมแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ
11 มกราคม 62 22:02:43
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.