ขอนแก่น มข. พร้อมจัดงานเกษตรโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ (มีคลิป)   


ม.ขอนแก่น พร้อมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 62  ผนึกพลังหน่วยงานด้านการเกษตรของไทย โชว์นวัตรกรรมสุดล้ำตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0  ที่ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

เมื่อเวลา  11.30 น. วันที่  10 ม.ค. 2562 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขต จ.ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่ง มข.ร่วมกันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับผิดชอบงานด้านภาคการเกษตรทั้งระบบ ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ.2562 ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 29 ของการจัดงาน ที่ มข. ยังคงรูปแบบการดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่ว่า "นวัตรกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพราะการจัดงานวันเกษตรเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ต่างต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพราะภาคการเกษตรของไทย จัดเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของภาคอีสานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากทุกปี และในปีนี้ยังคงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และที่สำคัญคือการที่สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มสถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร รวมทั้งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ต่างได้ร่วมมือกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการเกษตรของไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งยังคงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนงานทางด้านวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรในระดับต่างๆที่สำคัญที่สุดคือการแสดงศักยภาพภาคการเกษตรของไทย ที่จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของชาติอย่างมากเพราะอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นผู้ผลิตอาหารที่ทำให้วันนี้นั้นครัวไทยได้กลายเป็นครัวโลกไปแล้ว ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีผู้มาร่วมงานมากถึง 583,074 คน มีเงินหมุนเวียภายในงานมากถึง 542 ล้านบาท และในปีนี้ยังคงกำหนดรูปแบบของการจัดงานที่เป็นงานมหกรรมการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดของปี ที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะมาร่วมเสวนาทางวิชาการการเกษตรร่วมกับเครือข่ายทางการเกษตรในด้านต่างๆ การเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการเกษตร และผลงานวิจัยทางการเกษตรที่มีนวัตรกรรมที่หลากหลาย การจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้าน การประกวดสินค้าชุมชนที่โดดเด่น การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์ และการประมง การประกวดพืชและสัตว์

รองอธิการบดี มข.กล่าวต่ออีกว่า ในงานทุกคนยังจะได้เห็นถึงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการตลาดนำการผลิต และการทำการเกษตรในยุค 4.0 ซึ่ง มข.ได้ทำการวิจัยให้นโยบายต่างๆนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ โยเฉพาะการเกษตรแปลงใหญ่ หรือการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนงานผลิตข้าวครบวงจร ทั้งหมดได้ถูกนำมาไว้ในพื้นที่ของการจัดแสดงรวมกว่า 60 ไร่  ที่ในขณะนี้ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานในด้านต่างๆไว้ทั้งหมดแล้ว
11 มกราคม 62 21:10:54
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.