ขอนแก่น เปิดปฏิบัติการคัดแยกขยะให้เสร็จใน 60 วัน   


ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการคัดแยกขยะให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังพบขยะคงค้างมากกว่า 100,000 ตัน เล็งสร้างเตาเผาขยะเพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์
                
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ม.ค.2562 ที่บริเวณศาลาผูกเสี่ยวด้านหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” จ.ขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอย ปี 2562 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีการปล่อยขบวนรถคัดแยกขยะเคมีและขยะสารพิษ จาก จ.ขอนแก่น เพื่อนำส่งไปกำจัดที่ จ.สระบุรี รวมทั้งการปล่อยขบวนเดินรณรงค์การร่วมกันคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้รวมกว่า 300 คน
                 
นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากวันนี้ไปทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะ ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนทุกครัวเรือนนั้นทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่จะนำมาทิ้ง โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบในการเก็บและกำจัด ซึ่งเป็นช่วงของกลางทางนั้น จะต้องเข้มงวดและกระตุ้นให้คนในชุมชน และคนในพื้นที่นั้นได้ร่วมกันปฎิบัติตามนโยบายของจังหวัดอย่างจริงจัง เนื่องจากในขณะนี้ขอนแก่นมีขยะตกค้างที่รอการกำจัดมากกว่า 100,000 ตัน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน โดยเริ่มจากบ้านเรือนของตนเอง และหน่วยงานที่ทำงาน เพื่อให้การจัดการขยะภาพรวมของจังหวัดนั้นเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

                
“ทุกคนต้องการกำจัดขยะ อยากทิ้งขยะแต่ไม่ต้องการให้มีถังขยะหน้าบ้าน หรือทำพื้นที่กำจัดขยะในบ้านของตัวเอง ซึ่งจังหวัดนั้นประสบปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทำการกำจัดขยะอย่างมาก ดังนั้นการกำหนดรูปแบบวิธีในการกำจัดขยะ ที่เน้นไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแกนนำหลักในการกระตุ้นให้ครอบครัวของตัวเองนั้นเริ่มทำการคัดแยกขยะ และเมื่อมาที่สถานศึกษา ก็มาทำการคัดแยกขยะ เรียงตามแต่ละประเภท ซึ่งหากทำได้จริง การจัดการขยะก็จะเหลือเพียงกลุ่มขยะที่เป็นสารพิษ และขยะเคมี ซึ่งขยะกลุ่มนี้จะถูกส่งไปกำจัดที่โรงงานกำจัดขยะที่ จ.สระบุรี”

                
รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันจังหวัดมีเตาเผากำจัดขยะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลนครขอนแก่น เพียง 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการหารือถึงแนวทางการสร้างเตาเผาขยะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1 แห่ง ที่เน้นไปที่การกำจัดขยะในกลุ่มขยะเคมีและขยะเป็นพิษ เพื่อที่จะเร่งบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะในพื้นที่ให้ได้อย่างครอบคลุมตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้เรื่องขยะนั้นเป็นวาระแห่งชาติที่จังหวัดนั้นดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในเรื่องของการสร้างเตาขยะนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์แล้ว
10 มกราคม 62 20:38:11
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.