ขอนแก่น เปิดแบบอนุสรณ์สถาน "หลวงพ่อคูณ" สร้างทันทีหลังเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ (มีคลิป)   


เปิดแบบอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สร้างครอบเมรุชั่วคราวหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ "ชูพงษ์" เผย มีความสูงเท่าตึก 10 ชั้น ด้วยแบบองค์พระธาตุในกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ทรงบัวเหลี่ยม ที่เน้นรูปทรงเรียบง่าย และแฝงด้วยคติธรรม คาด 1 ปีแล้วเสร็จ

9 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ที่ จ.ขอนแก่น ว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม  หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายภารกิจในเรื่องของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องทันที โดยที่ในขณะนี้รูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินงานในการก่อสร้างนั้นมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนต่างๆทั้งหมดแล้ว ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะได้รับมอบพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินงานหลังวันที่ 30 ม.ค.เป็นต้นไปการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ  มีรูปแบบเป็นอาคารเพื่อใช้สำหรับเป็นอนุสรณ์ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม เป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติไว้สำหรับเผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาและระลึกถึงคุณูปการของท่าน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ออกแบบเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ใน  7 – 8 แบบ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก จนกระทั่งสรุปเลือกรูปแบบที่เน้นอาคารที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือกึ่งประเพณี มีลักษณะร่วมสมัย เรียบง่าย สมถะ และสันโดษ จากนั้นได้มีการพัฒนาการออกแบบจนกระทั่งคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ พร้อมก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูน  ทันที ทั้งนี้ เสาเข็มที่จะก่อสร้างได้ตอกลงยังจุดที่กำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ชูพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ภาพรวมของอาคารอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 32 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 10 ชั้น บนฐาน 8 เหลี่ยม ด้านเท่าด้านละ 9 เมตร  มีซุ้มจัตุรมุข 4 ด้าน ศาลารายจำนวน 3 หลังโดยรอบ มีพื้นที่ใช้สอบรวม 1,000 ตรม. ตั้งอยู่บริเวณหลังองค์พระพุทธมณฑลอีสาน ห่างไปประมาณ 500 เมตร เพื่อให้คล้องจองว่าเป็นการปิดทองหลังพระ ส่วนรูปแบบ เป็นทรงบัวเหลี่ยม ที่เป็นการจำลองลักษณะของเขาพระสุเมธุตามคติไตรภูมิที่มีการประยุกต์รูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้น โดยการลดทอนการประดับตกแต่งให้เกิดความเรียบง่าย สมถะและสันโดษ ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการก่อนสร้าง ซึ่งประเมินราคาความก่อสร้างรวมวัสดุมูลค่า 50 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี
9 มกราคม 62 22:22:50
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.