เตรียมจัดแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมกว่า 200 คู่ เดินโชว์นักท่องเที่ยวในงาน "ไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท ปี 62" (มีคลิป)   


อำเภอชนบท จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท ปี 62 เน้นวิถีชีวิตเมืองชนบทหวั่นหายไปจากสังคม เล็งดันเป็นงานแสดงผ้าไหมมัดหมี่โลกและเมืองแห่งการท่องเที่ยวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ ซึ่งทางสภาหัตถกรรมโลก ได้ประกาศตั้งให้จังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก

นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการจัดงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ ปี 2562  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชนบท โดยจะทำการปรับเปลี่ยนถนนสายไหมของอำเภอชนบท ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ให้กลายเป็นถนนเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม โดยจะเดินอยู่บนแคทวอล์คยาวตามถนนประมาณ 220 เมตร มีนายแบบและนางแบบกว่า 200 คู่ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ให้นักท่องเที่ยวดูแบบอิ่มตา

นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่นนายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม นวัตกรรมด้านผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดการรักษาและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอำเภอชนบทให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ของประชาชนชาวอำเภอชนบท ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพการผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศจะต้องแวะมาชมกรรมวิธีการผลิตแบบครบวงจร โดยวิธีการสร้างลายผ้าไหม ด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมายาวนาน


 
กิจกรรมภายในงานจะมีการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาไหม การประกวดแข่งขันสรภัญญะ การแสดงมหรสพ หมอลำกลอนประยุกต์ต่างๆ ในพื้นที่ ประกวดทอไหมรุ่นเยาว์ ประกวดแต่งกายด้วยผ้าไหม ประกวดแข่งขันเชฟทำอาหารและประกวดธิดามัดหมี่การเดินแบบเป็นต้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในเขตอำเภอชนบท และอำเภออื่นๆ ใน จ.ขอนแก่น รวมทั้งประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชมร่วมเลือกซื้อสินค้าของดีของชาวอำเภอชนบท อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตโดยฝีมือชาวอำเภอชนบทในราคาไม่แพง

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS