ขอนแก่น รมว.พลังงานชมอาคารต้นแบบพลังงานเป็นศูนย์แห่งแรกของไทยที่ขอนแก่น (มีคลิป)   


รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบพลังงานเป็นศูนย์แห่งแรกของไทยที่ขอนแก่น  เล็งต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงครอบคลุมทุกอาคารทั่วทั้งประเทศ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 12 ธ.ค.2561 ที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้กำหนดให้อาคาร กองสื่อสารองค์กร มข. เป็นอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นอาคารแรกของประเทศไทยในการดำเนินการดังกล่าว ได้อย่างประสบผลสำเร็จ นายศิระ  จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า อาคารกองสื่อสาร มข. เป็นอาคารต้นแบบพลังงานเป็นศูนย์ หรือ อาคาร Net Zero Energy Building ที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวม 18 ล้านบาท และเป็นอาคารเดียวในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวที่ประสบผลสำเร็จ โดยเป็นอาคารที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมทั้งหมด 6  รูปแบบ ประกอบด้วยการออกแบบและปรับปรุงผนังอาคาร ที่เป็นการออกแบบที่ลดพื้นที่กระจกโดยปรับเปลี่ยนเป็นผนังทีมไฟเบอร์ซีเมนต์ แกนกลางบุฉนวนใยแก้วหนา 3 นิ้ว และผนังกระจกที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นผนังทึบ พร้อมทั้งการติดตั้งฟิล์มลดความร้อน ทำให้ค่า OTTV ลดลงแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพเชิงแสง ขณะเดียวกันยังคงมีการออกแบบและปรับปรุงหลังคาอาคารแบบยกสูงทำมุมยกขึ้นจากพื้นราบประมาณ 12-15 องศา และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นเมทัลซีท เพื่อรองรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์และติดตั้งฉนวนใยแก้วหนา 4 นิ้วใต้หลังคาเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อน


 
ขณะเดียวกันยังคงมีการปรับปรุงระบบแสงสว่าง ด้วยการติดตั้งหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และหลอด แอลอีดี รวมทั้งหลอดดาวน์ไลท์ อีกทั้งยังคงมีการปรับปรุงการใช้ระบบแสงธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ที่ออกแบบให้ใช้แสงธรรมชาติได้ ทั้งระบบโซลาเซลล์ และการเลือกใช้ช่องนำแสงธรรมชาติประเภทกันความร้อนและรังสี ยูวี เพื่อไม่ให้เป็นโหลดทำความเย็นเครื่องปรับอากาศและผลกระทบต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังคงมีการติดตั้งระบบทำความเย็น ด้วยการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRF และแบบ โซลาเซลล์ รวมทั้งการติดตั้งแผงรังผึ้งระบายความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ VRF ด้วยแผงรังผึ้งระบายความร้อนที่ใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมิอากาศ และที่สำคัญมีการปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงาน ที่เน้นระบบประหยัดพลังงานจากเดิมกว่า 10 เท่า รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากรังสีแสงอาทิตย์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบต่างๆแล้วทำให้การลดพลังงานเดิมของอาคารลดลงถึงร้อยละ 40 โดยมีพลังงานที่จำเป็นต้องใช้จริงประมาณร้อยละ 60 โดยพลังงานดังกล่าวจะมาจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากรังสีอาทิตย์ ที่เป็นการใช้แผง PV ที่มีประสิทธิภาพสูงติดตั้งเต็มพื้นที่หลังคาและเพียงพอต่อการใช้พลังงานรวมทั้งปีของอาคารหลังนี้

 รมว.พลังงาน กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นที่ปฏิบัติงานของกองสื่อสารองค์กร มข. และอาคารรับรอง ของ มข. ที่มีผู้มาใช้งานวันละไม่น้อยกว่า 100 คน ทั้งนี้ในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะมีการสำรองกระแสไฟฟ้าไปที่สถานีไฟฟ้าหลักเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับตัวอาคาร โดยหากมีพลังงานเกินความจำเป็นต่อการใช้งานก็จะส่งพลังงานฟ้าไปใช้ให้กับระบบไฟฟ้าอื่น แต่โดยเฉลี่ยทั้งปีแล้วพลังงานไฟฟ้าของอาคารแห่งนี้มีการประมวลการใช้งานที่เป็นศูนย์ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาคารแห่งนี้จัดเป็นต้นแบบของพลังงานเป็นศูนย์ของไทยที่จะมีการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติงานจริงในหลายอาคารทั่วทั้งประเทศ
13 ธันวาคม 61 13:21:22
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.