ขอนแก่นเมืองหัตกรรมมัดหมี่โลกแห่งแรกของเอเชีย (มีคลิป)   


สภาหัตถกรรมโลก ยกขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลก แห่งแรกในเอเชีย ผนึกพลังชุมชนตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องผ้า ที่พร้อมสู่ตลาดนานาชาติแบบครบวงจร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.2561 ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายสมชาย  หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต “World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า โดยเฉพาะผ้าพื้นเมือง และผ้าไหม จากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คนทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน ขณะเดียวกัน ดร.กานา เฮซ แควสดูมี่ ประธานสภาหัตถรรมโลกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  (Dr.Ghada H. Qaddumi) President WCC Asia Pacific Region ในฐานะผู้แทนสภาหัตถกรรมโลก ได้มอบใบรับรองให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมมัดหมี่โลก ซึ่งจัดเป็นเมืองแรกของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการประกาศยกย่องดังกล่าวจากสภาหัตถกรรมโลก โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ 

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา สภาหัตถกรรมโลก ได้ส่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศอินเดีย ,คูเวต ,มาเลเซีย และประเทศไทย เดินทางมาประเมินกลุ่มทอผ้าและชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่ขอนแก่น ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่ การสืบทอด และการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่นในการนำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในเรื่องผ้ามัดหมี่ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่และการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดภูมิปัญญาอันเข้มแข็งเพื่อนำเสนอต่อสายตาชาวโลกและเชื่อมโยงกับประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆของโลก

“วันนี้เป็นอีก 1 วันที่คนขอนแก่นนั้นภาคภูมิใจอย่างมากในการปักหมุดให้คนทั่วโลกรู้ถึงจังหวัดของเรา เพราะการรับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญคือขอนแก่นเป็นเมืองแห่งผ้านานาชนิดที่วันนี้ทุกคนพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่เป็นการนำภูมิปัญญามาต่อยอดสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย”

ดูรายงานข่าวเพิ่มเติมจากทีมข่าว 3 มิติ
5 ธันวาคม 61 05:41:10
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.