บวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นในงานบุญคูนเมือง ปี 2561   


บวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นในงานบุญคูนเมือง ปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันธ์ของภาคประชาชน โปรโมทการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

 เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 3 ธ.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น(โดยโหรพราหมณ์สำนักพระราชวัง) ณ บริเวณประดิษฐานศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ใน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลได้นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดำเนินงาน ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญเมืองขอนแก่น ในวาระครบรอบ 221 ปี และเมืองขอนแก่นก้าวสู่ปีที่ 222 ในงานสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น นอกจากนี้เป็นวาระครบรอบ 62 ปี ศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันท์ของภาคประชาชน

 โดยวันนี้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ต่อจากนั้น รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น จำนวน 2,222 คน ,นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ถวายขันหมากเป็ง (พานบายศรี) กับศาลหลักเมืองขอนแก่น กระทั่งเวลา 17.30 น. ในวันเดียวกันมีพิธีสวดนพเคราะห์ ส่วนวันที่ 4 ธ.ค.พิธีสวดมนต์เมือง 2,222 คน และพิธีอธิษฐานจิต ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และวันที่ 5 ธ.ค.เวลา 06.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ รวมไปถึงชาวชุมชน คุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในการจัดงานบุญคูนเมืองซึ่งเป็นเหมือนการทำบุญเมือง ให้เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของเมืองขอนแก่นต่อไปในอนาคต

 "กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น การถวายพานบายศรีศาลหลักเมือง การจัดทำโรงทาน ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นพยายามที่จะผลักดันให้งานบุญคูนเมืองขอนแก่นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมและสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างองค์กรภาครัฐกับเอกชน เสริมสร้างความรักใคร่ ความสามัคคี และความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันของทุกชุมชนในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป และที่สำคัญยังคงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย" นายธีระศักดิ์ กล่าว.
3 ธันวาคม 61 20:52:30
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.