ขอนแก่น กีฬาสีโรงเรียนที่มากกว่ากีฬาสี (มีคลิป)   


ขอนแก่นวิทยายน ชูนวัตรกรรมร่วมสมัย สร้างพลังความรัก สมัครสมานสามัคคี ในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 61 ยิ่งใหญ่            

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย.2561 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น โดยได้รับความสนใจจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,000 คน           

นายยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การแข่งขังกีฬาสี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความคิด ในการสร้าสรรค์ผลงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านกลุ่มสี เพื่อให้นำเสนอผลงานด้านวิชาการคู่กับประสบการณ์ ที่นำความรู้และทักษะด้านวิชาการในห้องเรียน มาแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ โดยทุกปี นอกจากการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆแล้ว ยังคงมีการกำหนดรูปแบบการแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน ที่มีทักษะความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างในวันนี้จะพบว่าทุกกลุ่มสีมีการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์ที่มอบให้ จนกลายมาเป็นความสมบูรณ์แบบและความสวยงามที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างคณะครูและนักเรียน       

   

“สิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดกิจกรรมคือการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่ต่อเนื่องจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาเป็นการแสดงพลังร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน โดยจะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มสีนั้นมีการน้อมนำศาสตร์พระราชา และน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแกนหลักของการดำเนินกิจกรรม สอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระด้านทักษะวิชาการผ่านการละเล่นและการจัดขบวนพาเหรดที่สวยงาม ที่สื่อถึงนวัตรกรรมร่วมสมัยของใหม่และของเก่าที่อยู่ร่วมกันได้ในสังคมยุคปัจจุบันอีกด้วย”
9 พฤศจิกายน 61 22:59:55
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.