ขอนแก่น ผุดแลนด์มาร์คสะพานบุญกลางทุ่งนากราบพระขอพร (มีคลิป)   


มาขอนแก่นต้องชมสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งข้าวนาบุญ  พร้อมกราบขอพรพระพุทธญาณรังสีมณีวรมงคล พระปรางนาคปรกที่แกะสลักด้วยหินก้อนเดียวน้ำหนักรวมกว่า 9 ตัน ที่วัดป่าพุทธญาณรังษี  แลนมาร์คแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น

ชมคลิป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าพุทธญาณรังษี บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างทยอยกันเดินทางมาชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่บนนาข้าวไรท์เบอรี่ ในเนื้อที่รวมกว่า 4 ไร่  ซึ่งทางวัดโดย ดร.พระปลัดวรรธนา  ญาณวโร ประธานสงฆ์วัดป่าพุทธญาณรังสี ได้จัดทำขึ้นในชื่อ “สะพานบุญ พบธรรม นำสุข” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบุญได้พักผ่อน สงบจิตสงบใจ สงอารมณ์ รวมทั้งการเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำพ่อสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญข้าวไรท์เบอรี่ จำนวน 4 ไร่ ที่ปลูกไว้ในพื้นที่วัดแห่งนี้ทางวัดยังคงได้กำหนดชื่อว่า "ข้าวนาบุญ" ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาชมความสวยงามของสะพานบุญแห่งนี้ต่างอดใจไว้ไม่ไหวพากันหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป มาเช็คอิน รวมทั้งการถ่ายภาพเซลฟี่ เพื่อบันทึกความสวยงามของสะพานไม้ ทุ่งนา และการตกแต่งวัดที่สวยงามทางธรรมชาติ

 


                
พระอาจารย์พันธวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี กล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมานานกว่า 4 ปี ด้วยแรงศรัทธาของคนในชุมชนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วทั้งประเทศ บนพื้นที่รวม 13 ไร่ โดยที่วัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตสงฆ์ 4 ไร่ สถานที่ปฎิบัติธรรม 4 ไร่ และอีก 5 ไร่เป็นพื้นที่ที่นำมาผสมผสานในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มาผนวกรวมกับพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา การทำพื้นที่เกษตรผสมผสาน และพื้นที่ปลูกข้าว โดยเริ่มต้นวัดและพุทธศาสนิกชนได้ปลูกข้าวนาบุญ ด้วยการปลูกข้าวไรท์เบอรี่บนพื้นที่ 4 ไร่ และนำแนวคิดในสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทุกวันที่ชาวพุทธนั้นเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศ ฟังธรรม จำนวนมากและยังคงขาดพื้นที่พัก หรือพื้นที่ที่เงียบสงบ เพื่อสงบจิต สงบใจ จึงมีการจัดทำสะพานไม้ไผ่ชุดแรกระยะทาง 200 เมตร บนแปลงข้าวนาบุญแห่งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่เข้าวัดแห่งนี้ได้พักผ่อน ได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตของภาคการเกษตร จนกลายมาเป็น สะพานบุญ พบธรรม นำสุข แห่งนี้


                 
“สะพานไม้ไผ่ หรือที่เราเรียกว่า สะพานบุญ แห่งนี้ ได้ทอดยาวไปในแปลงข้าวนาบุญ ที่คนในชุมชน และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินตามคำสอนของพ่อหลวง ร.9 ซึ่งแม้ว่าวัดจะทยอยทำทีละช่วงแต่ระยะแรก 200 เมตร ผสมผสานกับความสวยงามทางธรรมของแปลงข้าวนาบุญของวัด 4 ไร่ และผืนนาของเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงเรียกได้ว่ามาวัดป่าพุทธญาณรังษีแห่งนี้แล้ว นอกจากจะได้ร่วมทำบุญ ถวายจัตตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ หรือฟังเทศฟังธรรมแล้วยังคงได้เรียนรู้ในเรื่องเกษตรพอเพียง การสัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์กลางทุ่งนา ที่ทุกคนนั้นได้พักผ่อนที่เรียกได้ว่ามาที่วัดแห่งนี้ อิ่มอก อิ่มใจ และอิ่มบุญอีกด้วย”


 
พระอาจารย์พันธวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากสะพานบุญแล้วที่วัดยังคงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธญาณรังษีมณีวรมงคล พระปรางนาคปรกที่แกะสลักจากหินแม่น้ำโขงก้อนเดียว น้ำหนักรวมกว่า 9 ตัน ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่พุทธศาสนิกชนนั้นต้องมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งพระปรางนาคปรกนี้นั้นเป็นพระประจำวันเสาร์ซึ่งที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้เพื่อขอพรกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน   


อย่างไรก็ตามวัดป่าพุทธญาณรังษีแห่งนี้ นอกจากการบริหารจัดการวัดที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระธรรมคำสอน และกิจวัตรของสงฆ์ที่เข้มงวดแล้ว แต่แรงศรัทธาประกอบกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนในด้านต่างๆที่ทำให้วัดแห่งนี้มีการผสมผสานในด้านต่างๆอย่างลงตัว ทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนา การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สงบจิต สงบใจ สงบอารมณ์ ด้วยการปรับสภาพพื้นที่วัดให้คงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชุมชน ท้องทุ่งนาที่สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งแปลงข้าวนาบุญชุดแรกบนพื้นที่ 4 ไร่นี้นั้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก็จะมอบให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด รวมทั้งการขยายสะพานบุญหรือสะพานไม้ไผ่ภายในวัดในครอบคลุมพื้นที่แปลงนา เพื่อเป็นเส้นทางบุญที่ บ้าน วัด โรงเรียน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างเขตศาสนสถาน หอระฆัง ศาลาการเปรียญ โรงทาน ที่พักของผู้ที่มาปฎิบัติธรรม ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถที่จะมาร่วมทำบุญ มาปฎิธรรม หรือมาพักผ่อนที่วัดแห่งนี้ได้ทุกวันและทุกเวลา อีกด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS